Hashtag แอปพลิเคชัน

39 results for "แอปพลิเคชัน"

4 เครื่องมือครู Digital Tools แพ็กความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม

4 เครื่องมือครู Digital Tools แพ็กความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม

Starfish Academy
Starfish Academy

ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย ทำให้ภาคการศึกษานั้นต้องเร่งแก้ปัญหาด่วน เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ให้นักเรียน ดังนั้นเปิดเทอมใหม่นี้ คุณครูต้องเตรียมเครื่องมือเพื่อที่จะช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นสนุก สามารถดึงดูดความสนใจข ...

28 views 27.06.22
4 เครื่องมือครู Digital Tools แพ็กความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม
5 สื่อการสอนภาษาจีนสุดปัง ระดับคุณภาพ แถมฟรี สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz

5 สื่อการสอนภาษาจีนสุดปัง ระดับคุณภาพ แถมฟรี สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz

Starfish Academy
Starfish Academy

การฝึกภาษาจีนพื้นฐานให้ลูกอาจดูเหมือนเป็นเรื่องแสนไกลตัว ทำได้ยาก และซับซ้อนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และแม้กระทั่งคุณครูหลายคน แต่ในความเป็นจริง การเริ่มฝึกอย่างง่ายก่อนด้วยเทคนิคหรือสื่อการสอนที่ใช่และเหมาะสม มิใช่สิ่งที่ดั่งฝันหรือเกินเอื้อมเลยค่ะ ที่ ...

144 views 13.06.22
5 สื่อการสอนภาษาจีนสุดปัง ระดับคุณภาพ แถมฟรี สำหรับเด็ก ๆ จาก Starfish Labz
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2

Starfish Academy
Starfish Academy

จากการแนะนำโปรแกรมเสริมหรือส่วนขยาย (Extension) ที่ครูควรมีใน Chrome Ep.1 ก่อนหน้านี้ ทั้งวิธีการติดตั้งส่วนขยายต่างๆ บน Google Chrome ฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ Chrome ยังมีเคล็ดลับ Extension ดีๆ อีกมากมายที่ ...

226 views 23.05.22
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome EP.2
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อกลาง และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาด้วยแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และครูสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างสื่อการเรียนกา ...

584 views 20.05.22
ประเมินผู้เรียนในรูปแบบเกมด้วย Quizizz
Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 6 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ “Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน”ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดระบบทางการศึกษา เพื่อ ...

166 views 16.05.22
Q-Info กับการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal  “Starfish Labz” “Starfish Class”

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal “Starfish Labz” “Starfish Class”

Starfish Academy
Starfish Academy

เทคโนโลยีดิจิทัล ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ในการทำงานในยุค New Normal ในครั้งนี้จะเป็นการเรียนรู้เครื่องมือสำคัญที่เป็นนวัตกรรมของสตาร์ฟิชในการวัดประเมินสมรรถนะและทักษะของผู้เรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาครู ...

462 views 09.05.22
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal “Starfish Labz” “Starfish Class”
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy

ในยุคปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ถือได้ว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ในการสร้างสื่อการสอน ตลอดจนพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งกิจ ...

789 views 02.05.22
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษา
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active

Starfish Academy
Starfish Academy

ก่อนที่ครูจะสอนเด็กๆ ให้เกิดการเรียนรู้ที่ Active มากขึ้น ครูจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่ Active และน่าสนใจ ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “สอนอย่างไรให้ (ครู) Active” จะเป็นแ ...

864 views 11.04.22
สอนอย่างไรให้ (ครู) Active
รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว

รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว

Starfish Academy
Starfish Academy

ด้วยฟังก์ชันอันแสนสะดวกสบายและมีประโยชน์มากมาย ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน Google Slides ได้กลายมาเป็นสื่อการสอนประเภทสไลด์ลำดับต้น ๆ ในใจของคุณครูผู้สอนและนักเรียน-นักศึกษามากมาย แม้จะมีหน้าตาคล้าย PowerPoint แต่ก็มีข้อแตกต่างมากมายหลายปร ...

503 views 11.04.22
รวบตึงแหล่งรวมเทมเพลตแจกฟรีสวย ๆ ไว้ให้ใส่ Google Slide ครบจบในที่เดียว
ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดควิด-19 ส่งผลให้มีการปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และอยากมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเอง ...

368 views 11.04.22
ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid
เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

การเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างกัน โดยในแต่ละคนอาจเรียนรู้ได้จากรูปแบบเพียงหนึ่งอย่าง หรือหลายอย่างควบคู่กัน ไม่ว่าจะด้วยการดู ฟัง อ่าน เขียน หรือการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากทฤษฎีพหุปัญญา จ ...

367 views 04.04.22
เครื่องมือช่วยวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Starfish Academy
Starfish Academy

การเดินทางในบางครั้ง แผนที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเดินทาง และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันยิ่งทำให้การเชื่อมต่อที่ย่อทุกสิ่งในโลกดูง่ายขึ้น สำหรับกิจกรรม Workshop การเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอเทคนิคที่สามารถ ...

551 views 04.04.22
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

Starfish Academy
Starfish Academy

การจัดการชั้นเรียน นอกจากการสร้างห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้แล้ว ครูยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง และยังรวมไปถึงการสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประ ...

938 views 21.03.22
การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123
เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์

เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนเราอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยใด เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น จากเดิมที่การทำงานและการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยการปฏิสัมพันธ์ ...

595 views 14.03.22
เลือกเรียนออนไลน์ดีไหมนะ? สำรวจข้อดีของการเรียนออนไลน์
การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet

การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ โดยการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และสื่อต่างๆ เข้ามาช่วยมากขึ้น ซึ่งกิจกรรม Workshop หัวข้อ “การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet” ในครั้ง ...

1806 views 14.03.22
การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet
Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู ep.3 “Green Screen” กับห้องแห่งความลับ

Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู ep.3 “Green Screen” กับห้องแห่งความลับ

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อรูปแบบการสื่อสารมีหลากหลายช่องทาง ผู้คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาบนหน้าจอมากขึ้น ภาพพื้นหลังจึงกลายเป็นสิ่งที่สร้างความแปลกใหม่ในการดึงดูดความสนใจ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศได้อย่างหลากหลาย และกิจกรรม Workshop EP.3 ในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ ...

485 views 03.03.22
Live สดบทไม่มี เครื่องมือดีๆ สำหรับครู ep.3 “Green Screen” กับห้องแห่งความลับ
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome

Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบัน Google Chrome มีบทบาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสายท่องเว็บหรือสายทำงานก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งาน ที่สำคัญยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ผ่าน Google Chrome Extension ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้ ...

802 views 24.02.22
Extension ดีๆ ที่ครูควรมีใน Chrome
แปลงงานศิลป์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล  สู่เส้นทางศิลปิน NFT ที่ทำเงินขั้นกว่า

แปลงงานศิลป์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล สู่เส้นทางศิลปิน NFT ที่ทำเงินขั้นกว่า

Starfish Academy
Starfish Academy

ทุกวันนี้กระแสของการลงทุนรูปแบบใหม่ในทรัพย์สินดิจิทัล ที่เรียกว่า “NFT” ด้วยการประมูลงานศิลปะต่าง ๆ ทั้ง ภาพถ่าย ภาพวาด ดนตรี หรืออื่น ๆ กำลังมาแรง ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินดิจิทัล ที่เรียกอีกอย่างได้ว่าเป็น “คริปโทอาร์ต” ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นสินทรัพย์รูปแบบ ...

565 views 27.02.22
แปลงงานศิลป์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล สู่เส้นทางศิลปิน NFT ที่ทำเงินขั้นกว่า
5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

Starfish Academy
Starfish Academy

เชื่อว่าทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ๆ และวัยรุ่นส่วนใหญ่คงจะมีเวลาว่างมากขึ้นจากการที่เราทำงานและเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปทำหน้าที่ของตัวเองทุกวัน ด้วยเหตุนี้เอง เราอาจใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ โดยการพัฒนาทักษะทางต่าง ๆ ทั้ ...

602 views 21.02.22
5 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน
การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟ สำหรับยุคดิจิทัล

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟ สำหรับยุคดิจิทัล

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรม Workshop ครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้การสร้างหนังสือในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยผ่านการสร้างจากคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า “สื่อดิจิทัล” จะเห็นได้ว่า ในยุคปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมากมายและหลากหลาย ส่งผลให้การ ...

946 views 08.02.22
การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟ สำหรับยุคดิจิทัล