Tag

ทักษะในศตวรรษที่21


Blogs (3)

เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนขึ้นชั้นประถม

เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนขึ้นชั้นประถม

Starfish Academy
Starfish Academy

เด็กอนุบาล​ เป็นวัยที่น่ารัก​ สดใส​ ทำอะไรก็น่าเอ็นดู​ ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล​ มาอนุบาล​ 1 อนุบาล​ 2 และอนุบาล​ 3 เด็กๆ​ จะมีพัฒนาการ​ขึ้นตามลำดับทั้งทางด้านร่างกาย​ สติ​ปัญญา​ แต่ยังคงมีความน่ารักและไร้เดียงสาตามประสา ...

546 views 05.05.20
ครูแนะให้ถ้าหนูอยากเป็น...

ครูแนะให้ถ้าหนูอยากเป็น...

Starfish Academy
Starfish Academy

“โตขึ้นอยากเป็นอะไร? ”เป็นคำถามที่ผู้ใหญ่มักถามเด็ก ๆ อยู่เสมอ อาจมีทั้งเด็ก ๆ ที่ตอบได้ว่าในอนาคตพวกเขาอยากเป็นหมอ, อยากเป็นวิศวกร หรืออยากเป็นผู้กำกับ แต่อาจมีเด็ก ๆ บางคนยังไม่รู้ว่าในอนาคตนั้นพวกเขาอยากมีอาชีพอะไร และหน้าที่การสานฝันให้กับเ ...

435 views 18.04.20
Let’s Speak English That is The Key

Let’s Speak English That is The Key

Starfish Academy
Starfish Academy

เคยได้ยินไหมว่า “ภาษาเป็นเรื่องสำคัญ” ยิ่งในยุคศรรตวรรษที่ 21 ภาษาถูกมองเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ เพราะใช้ในการสื่อสารยิ่งโลกในปัจจุบันเป็นยุคที่ทุกดินแดนถูกร้อยผ่านเป็นโลกที่ไร้พรมแดนไปแล้ว การสื่อสารจึงเปรียบเสมือนกุญแจที่จะทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกัน &n ...

5074 views 18.04.20