8 results for "ทักษะในศตวรรษที่21"

ชวนลูกคิด เหตุผลแบบไหนที่ไม่ใช่เหตุผล

ชวนลูกคิด เหตุผลแบบไหนที่ไม่ใช่เหตุผล

Starfish Academy
Starfish Academy

เวลาเด็กๆ ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บางครั้งอาจจะมีข้อมูลที่ตกหล่นหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ทำให้ต้องอาศัยคำแนะนำจากผู้ปกครองว่าเรื่องไหนควรตัดสินใจเชื่อ หรือเรื่องไหนควรคิดให้รอบด้านก่อนตัดสินใจ แต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถอยู่กับเด็กๆ ได้ต ...

383 views 10.09.20
ชวนครูมาออกแบบ “ห้องเรียนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ชวนครูมาออกแบบ “ห้องเรียนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

“ห้องเรียนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” หรือ “Collaborative Classroom” คือ ห้องเรียนแห่งการแลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ไอเดียต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไปพร้อมกับแบ่งปันไอเดียของตัวเอง เพื่อนำมาต่อยอด สร้างสรรค์ หรือแก้ปัญหา เรียก ...

454 views 25.08.20
5 ไอเดียสร้างห้องเรียนแห่งความตระหนักรู้ทางสังคม

5 ไอเดียสร้างห้องเรียนแห่งความตระหนักรู้ทางสังคม

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อโลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว สังคมเริ่มเปิดกว้าง และความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ทำให้คนรุ่นใหม่ต้องอาศัยทักษะการอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีทั้งเหมือน และแตกต่างจากตัวเอง ดังนั้น ทักษะการตระหนักรู้ทางสังคม และวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness) เลย ...

1061 views 18.08.20
เอาใจหนู ไปอยู่ใจใคร

เอาใจหนู ไปอยู่ใจใคร

Starfish Academy
Starfish Academy

โดยทั่วไปแล้ว เด็ก ๆ จะเริ่มรับรู้เรื่องของการเอาใจใส่ได้ต่อเมื่อเขาอายุประมาณ 8-10 เดือน ซึ่งหลังจากนั้น ทักษะด้านการเอาใจใส่ หรือ การเอาใจใส่ผู้อื่น ของพวกเขาจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันอย่างมากหลังจากนี้ สิ่งที่เรารู้คือเมื่อเด็ก ๆ สามารถเรียนรู้การเอ ...

281 views 23.07.20
Teaching Diversity เพราะโลกนี้ เต็มไปด้วยความต่าง

Teaching Diversity เพราะโลกนี้ เต็มไปด้วยความต่าง

Starfish Academy
Starfish Academy

ประเด็นการเหยียดสีผิวในอเมริกาที่ทวีความรุนแรงในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้น อาจทำให้เราเห็นว่า ถึงแม้โลกจะมีวิวัฒนาการไปไกลถึงเพียงไหน แต่จิตใจของคนก็ยังอาจก้าวไม้พ้นเรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และตัดสินกันเพียงสิ่งที่เห็นภายนอกน่าประหลาดใจ ที่แม้ว่าเทคโน ...

1869 views 13.07.20
เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนขึ้นชั้นประถม

เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนขึ้นชั้นประถม

Starfish Academy
Starfish Academy

เด็กอนุบาล​ เป็นวัยที่น่ารัก​ สดใส​ ทำอะไรก็น่าเอ็นดู​ ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล​ มาอนุบาล​ 1 อนุบาล​ 2 และอนุบาล​ 3 เด็กๆ​ จะมีพัฒนาการ​ขึ้นตามลำดับทั้งทางด้านร่างกาย​ สติ​ปัญญา​ แต่ยังคงมีความน่ารักและไร้เดียงสาตามประสา ...

811 views 18.08.20
ครูแนะให้ถ้าหนูอยากเป็น...

ครูแนะให้ถ้าหนูอยากเป็น...

Starfish Academy
Starfish Academy

“โตขึ้นอยากเป็นอะไร? ”เป็นคำถามที่ผู้ใหญ่มักถามเด็ก ๆ อยู่เสมอ อาจมีทั้งเด็ก ๆ ที่ตอบได้ว่าในอนาคตพวกเขาอยากเป็นหมอ, อยากเป็นวิศวกร หรืออยากเป็นผู้กำกับ แต่อาจมีเด็ก ๆ บางคนยังไม่รู้ว่าในอนาคตนั้นพวกเขาอยากมีอาชีพอะไร และหน้าที่การสานฝันให้กับเ ...

653 views 18.04.20
Let’s Speak English That is The Key

Let’s Speak English That is The Key

Starfish Academy
Starfish Academy

เคยได้ยินไหมว่า “ภาษาเป็นเรื่องสำคัญ” ยิ่งในยุคศรรตวรรษที่ 21 ภาษาถูกมองเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ เพราะใช้ในการสื่อสารยิ่งโลกในปัจจุบันเป็นยุคที่ทุกดินแดนถูกร้อยผ่านเป็นโลกที่ไร้พรมแดนไปแล้ว การสื่อสารจึงเปรียบเสมือนกุญแจที่จะทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกัน &n ...

18353 views 18.04.20