Hashtag ออกกำลังกาย

1 result for "ออกกำลังกาย"

How to check สุขภาพกาย & พฤติกรรมสุขภาพ

How to check สุขภาพกาย & พฤติกรรมสุขภาพ

Starfish Academy
Starfish Academy
1412 views • 25.01.22

Richardson (1988) บอกไว้ว่า มี 7 เรื่อง (อาหาร การออกกำลังกาย การนอน ความสะอาดของร่างกาย ความสะอาดของช่องปาก ความปลอดภัย และเรื่องภูมิคุ้มกัน) ที่ผู้ใหญ่อย่างเราควรสอน และสร้างพฤติกรรมที่ดีในเรื่องเหล่านี้ให้กับเด็กๆ เพื่อให้พวกเขานั้นมีสุ ...

How to check สุขภาพกาย & พฤติกรรมสุขภาพ