Hashtag สื่อการเรียนรู้

1 result for "สื่อการเรียนรู้"

ฝึกดูดาวกันง่ายๆทำได้ที่บ้าน

ฝึกดูดาวกันง่ายๆทำได้ที่บ้าน

Starfish Academy
Starfish Academy

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการดูดาว เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ศึกษาเรื่องดวงดาวรู้จักกลุ่มดาวบนท้องฟ้ามากขึ้น และกิจกรรมนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหากผู้ปกครอง และเด็กๆ ได้ทำร่วมกัน ก่อนที่จะดูดาวกันจริงๆ เรามาทำความเข้าใจ และรู้จักกลุ่มดาวต่างๆ ในระบบ ...

2170 views 16.03.21
ฝึกดูดาวกันง่ายๆทำได้ที่บ้าน