Hashtag สื่อการเรียนรู้

3 results for "สื่อการเรียนรู้"

Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio

Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio

Starfish Academy
Starfish Academy
132 views • 02.02.23

ครูปราโมทย์ พุ่มเกิด หรือ ครูโป๊ด สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครูโป๊ดเล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนเทพมงคลรังษีว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรี ...

Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio
Future Talk นวัตกรรมการศึกษา  มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาชุมชน

Future Talk นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาชุมชน

Starfish Academy
Starfish Academy
698 views • 23.01.23

นวัตกรรมการศึกษา เป็นการนำแนวคิด วิธีปฏิบัติ หรือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหม่หรือวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การต่อยอดการพัฒนา ...

Future Talk นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาชุมชน
ฝึกดูดาวกันง่ายๆทำได้ที่บ้าน

ฝึกดูดาวกันง่ายๆทำได้ที่บ้าน

Starfish Academy
Starfish Academy
2828 views • 16.03.21

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการดูดาว เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ศึกษาเรื่องดวงดาวรู้จักกลุ่มดาวบนท้องฟ้ามากขึ้น และกิจกรรมนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหากผู้ปกครอง และเด็กๆ ได้ทำร่วมกัน ก่อนที่จะดูดาวกันจริงๆ เรามาทำความเข้าใจ และรู้จักกลุ่มดาวต่างๆ ในระบบ ...

ฝึกดูดาวกันง่ายๆทำได้ที่บ้าน