Hashtag สื่อการเรียนรู้

5 results for "สื่อการเรียนรู้"

Starfish Education กับภารกิจที่ไม่ใช่แค่ให้เด็กเข้าถึงการศึกษา แต่ต้องเป็น Meaningful Education

Starfish Education กับภารกิจที่ไม่ใช่แค่ให้เด็กเข้าถึงการศึกษา แต่ต้องเป็น Meaningful Education

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
1566 views • 24.04.23

Meaningful Education หรือการศึกษาที่มีความหมายสำหรับ คุณแพร - ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิ Starfish Education คือการศึกษาที่ต้องมีประโยชน์ นำไปใช้แก้ปัญหาได้ เชื่อมโยงกับโลกความจริง สร้าง impact ได้ กำกับตัวเองได้ ได้ลง ...

Starfish Education กับภารกิจที่ไม่ใช่แค่ให้เด็กเข้าถึงการศึกษา แต่ต้องเป็น Meaningful Education
Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก

Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก

Starfish Academy
Starfish Academy
817 views • 26.06.23

ครูเจี๊ยบ (นางสาวศิริประภา ขำปาน) สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 – 6โรงเรียนบ้านห้วยหินดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3ครูเจี๊ยบเล่าว่าบริบทของโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของในหลว ...

Active Teacher ตอน Learning Box ตัวช่วยพัฒนาสมรรถนะเด็ก
Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio

Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio

Starfish Academy
Starfish Academy
675 views • 02.02.23

ครูปราโมทย์ พุ่มเกิด หรือ ครูโป๊ด สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครูโป๊ดเล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนเทพมงคลรังษีว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรี ...

Active Teacher ตอน เก็บผลงานง่ายๆ ด้วย Portfolio
Future Talk นวัตกรรมการศึกษา  มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาชุมชน

Future Talk นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาชุมชน

Starfish Academy
Starfish Academy
2178 views • 23.01.23

นวัตกรรมการศึกษา เป็นการนำแนวคิด วิธีปฏิบัติ หรือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหม่หรือวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การต่อยอดการพัฒนา ...

Future Talk นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาชุมชน
ฝึกดูดาวกันง่ายๆทำได้ที่บ้าน

ฝึกดูดาวกันง่ายๆทำได้ที่บ้าน

Starfish Academy
Starfish Academy
3331 views • 16.03.21

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการดูดาว เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ศึกษาเรื่องดวงดาวรู้จักกลุ่มดาวบนท้องฟ้ามากขึ้น และกิจกรรมนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหากผู้ปกครอง และเด็กๆ ได้ทำร่วมกัน ก่อนที่จะดูดาวกันจริงๆ เรามาทำความเข้าใจ และรู้จักกลุ่มดาวต่างๆ ในระบบ ...

ฝึกดูดาวกันง่ายๆทำได้ที่บ้าน