Hashtag รูปแบบการสอน

4 results for "รูปแบบการสอน"

Future Talk นวัตกรรมการศึกษา  มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาชุมชน

Future Talk นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาชุมชน

Starfish Academy
Starfish Academy
2194 views • 23.01.23

นวัตกรรมการศึกษา เป็นการนำแนวคิด วิธีปฏิบัติ หรือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหม่หรือวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การต่อยอดการพัฒนา ...

Future Talk นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาชุมชน
6 แนวทางการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะในห้องเรียน

6 แนวทางการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
20923 views • 29.03.23

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหา เน้นการนำความรู้มาใช้งานและต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับแนวทางการการพัฒนาด้านการศึกษาได้กำหนดให้หลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น เป็นแนวทางในการปฏิรูปหลักสูตร และการจั ...

6 แนวทางการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะในห้องเรียน
รับมือปู่ย่าตายาย ไม่เข้าใจวิถีโฮมสคูล

รับมือปู่ย่าตายาย ไม่เข้าใจวิถีโฮมสคูล

Starfish Academy
Starfish Academy
1555 views • 20.06.21

วิถีโฮมสคูลเป็นการศึกษาทางเลือกที่แม้จะเริ่มได้รับความนิยม แต่ก็ยังไม่แพร่หลายนัก โดยเฉพาะในประเทศไทย ครอบครัวโฮมสคูลหลายๆ บ้าน คงเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกถาม “ทำไมลูกไม่ไปโรงเรียน” หรือ “โฮมสคูลคืออะไร” ความท้าทายของการทำโฮมสคูล จึงไม่ ...

รับมือปู่ย่าตายาย ไม่เข้าใจวิถีโฮมสคูล
ท่านจะหาวิธีช่วยครูให้ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร?

ท่านจะหาวิธีช่วยครูให้ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร?

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1025 views • 21.07.20

มักจะได้ยินนักการศึกษาหลายคนพูดบ่อยๆว่า " ที่ครูสอนเนื้อหาตามหลักสูตร มันห่างไกลชีวิตจริง ครูสอนเด็กไม่สามารถนำมาใช้ได้ นอกจากใช้เพื่อสอบ"ทำไมไม่ลองตั้งคำถามอีกแบบให้เห็นอีกด้านว่า.. " ท่านจะหาวิธีช่วยครูให้ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร?"ให้มันใกล้ชีวิตจริง ...

ท่านจะหาวิธีช่วยครูให้ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร?