Hashtag รูปแบบการสอน

3 results for "รูปแบบการสอน"

6 แนวทางการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะในห้องเรียน

6 แนวทางการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะในห้องเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy

หลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวัดผลแบบสมรรถนะแทนการท่องจำเนื้อหา เน้นการนำความรู้มาใช้งานและต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับแนวทางการการพัฒนาด้านการศึกษาได้กำหนดให้หลักสูตรฐานสมรรถนะนั้น เป็นแนวทางในการปฏิรูปหลักสูตร และการจั ...

4048 views 27.12.21
6 แนวทางการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะในห้องเรียน
รับมือปู่ย่าตายาย ไม่เข้าใจวิถีโฮมสคูล

รับมือปู่ย่าตายาย ไม่เข้าใจวิถีโฮมสคูล

Starfish Academy
Starfish Academy

วิถีโฮมสคูลเป็นการศึกษาทางเลือกที่แม้จะเริ่มได้รับความนิยม แต่ก็ยังไม่แพร่หลายนัก โดยเฉพาะในประเทศไทย ครอบครัวโฮมสคูลหลายๆ บ้าน คงเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกถาม “ทำไมลูกไม่ไปโรงเรียน” หรือ “โฮมสคูลคืออะไร” ความท้าทายของการทำโฮมสคูล จึงไม่ ...

1008 views 20.06.21
รับมือปู่ย่าตายาย ไม่เข้าใจวิถีโฮมสคูล
ท่านจะหาวิธีช่วยครูให้ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร?

ท่านจะหาวิธีช่วยครูให้ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร?

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มักจะได้ยินนักการศึกษาหลายคนพูดบ่อยๆว่า " ที่ครูสอนเนื้อหาตามหลักสูตร มันห่างไกลชีวิตจริง ครูสอนเด็กไม่สามารถนำมาใช้ได้ นอกจากใช้เพื่อสอบ"ทำไมไม่ลองตั้งคำถามอีกแบบให้เห็นอีกด้านว่า.. " ท่านจะหาวิธีช่วยครูให้ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร?"ให้มันใกล้ชีวิตจริง ...

650 views 21.07.20
ท่านจะหาวิธีช่วยครูให้ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร?