2 results for "เศรษฐกิจ"

ข้อดีของการมีลูกคนเดียว

ข้อดีของการมีลูกคนเดียว

Starfish Academy
Starfish Academy

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัวลงเรื่อยๆ ข้างของแพงขึ้นรวมถึงค่าใช่จ่ายในการเลี้ยงดูลูกต่อคนที่สูงลิ่ว ทำให้พ่อแม่หลายคนเลือกที่จะมีลูกคนเดียวน่าจะดีกว่า แต่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะกำลังลังเลว่าการมีลูกคนเดียวนั้นดีหรือไม่? เราจึงนำข้อดีของการมีลูกค ...

1917 views 19.08.20
ข้อดีของการมีลูกคนเดียว
วิธีเอาตัวรอดจากเศรษฐกิจในยุคที่มีโควิด-19

วิธีเอาตัวรอดจากเศรษฐกิจในยุคที่มีโควิด-19

Starfish Academy
Starfish Academy

จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังดูท่าทีว่าจะยังไม่ลดลงเลยนะคะ ด้วยสถานการณ์แบบนี้ทำให้ทั้ง สถานศึกษา ร้านค้า ห้างต่างๆ บริษัททั้งหลาย เริ่มประกาศปิดกันไปแบบชั่วคราวเลยค่ะ ทำให้นอกจากร่างกายที่ป่วยแล้ว ยังทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเ ...

2378 views 23.11.20
วิธีเอาตัวรอดจากเศรษฐกิจในยุคที่มีโควิด-19