Hashtag ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้

29 results for "ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้"

Shaping the Future of Work การเปลี่ยนแปลงและโอกาส

Shaping the Future of Work การเปลี่ยนแปลงและโอกาส

FutureEd Fest
FutureEd Fest
31 views • 04.12.23

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 งานเทศกาลการศึกษา FutureEd Fest 2023 มีกิจกรรม Panel Discussion ที่น่าสนใจเพราะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตดังรายละเอียดหัวข้อการแลกเปลี่ยนช่วงที่ 2 ต่อไปนี้ “Shaping ...

Shaping the Future of Work การเปลี่ยนแปลงและโอกาส
นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว

FutureEd Fest
FutureEd Fest
86 views • 23.11.23

นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรม ถูกคิดค้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น เนื่องด้วยสภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาว คือ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธ์ ไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็นได้ นวัตกรรมจึงถูกออกแบ ...

นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว
จุดประกายความคิด เติม ต่อ ติดนวัตกรรมสถานศึกษา

จุดประกายความคิด เติม ต่อ ติดนวัตกรรมสถานศึกษา

FutureEd Fest
FutureEd Fest
62 views • 23.11.23

มีความท้าทายอย่างมากในโลกปัจจุบันที่เกิดจาก Digital Revolution เช่น เทคโนโลยี AI Big data หุ่นยนต์ เข้ามา disrubt ระบบการศึกษาทำให้มุมมองของการศึกษาที่ถูกเรียกร้องจากภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจให้เราเร่งปฏิวัติวงการศึกษา เพราะตอนนี้เราก้ ...

จุดประกายความคิด เติม ต่อ ติดนวัตกรรมสถานศึกษา
ใช้ EdTech อย่างไรดีในการสอน 5 ไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ในห้องเรียนจนถึงหลังเลิกสอน

ใช้ EdTech อย่างไรดีในการสอน 5 ไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ในห้องเรียนจนถึงหลังเลิกสอน

Starfish Academy
Starfish Academy
1100 views • 06.11.23

สำหรับคุณครูสาย EdTech หลายๆ คนที่กำลังมองหาไอเดียดีๆในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รู้ไหมคะว่าจริงๆ แล้วเราสามารถใช้ EdTech ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการสอนหลังงานสอนหรือแม้กระทั่งหลังเด็กๆ เลิกเรียนแล้ว คุณครูก็ยังสามารถใช้ EdTec ...

ใช้ EdTech อย่างไรดีในการสอน 5 ไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ในห้องเรียนจนถึงหลังเลิกสอน
การเรียนรู้แบบบูรณาการแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

การเรียนรู้แบบบูรณาการแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Academy
Starfish Academy
503 views • 30.10.23

โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จดทะเบียนในรูปแบบโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีทั้งครอบครัวชนกลุ่มน้อยและชุมชนชาวไทยท้องถิ่นใกล้กับอำเภอแม่แตง หลักสูตรขอ ...

การเรียนรู้แบบบูรณาการแบบฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว
Empowering Creativity and Innovation: The Impact of Starfish Makerspace in Three Thai Schools

Empowering Creativity and Innovation: The Impact of Starfish Makerspace in Three Thai Schools

Jayden Seributra
Jayden Seributra
1088 views • 02.10.23

What is Starfish Makerspace? It is an educational method which adopts STEAM as its foundation. It was started in 2017 by Starfish Education, a non-profit organisation. It aims to integrate interdi ...

Empowering Creativity and Innovation: The Impact of Starfish Makerspace in Three Thai Schools
“FutureEd Fest 2023” งานเฉลิมฉลองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“FutureEd Fest 2023” งานเฉลิมฉลองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Starfish Academy
Starfish Academy
1330 views • 04.09.23

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้มีการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่กับงานแถลงข่าว FutureED Fest งานเฉลิมฉลองระดับประเทศที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา โดยภายในงานได้มีกิจกรรม 2 กิจกรรมที่สำคัญคือ กิจกรรม EdVision 2023: มองไปข้าง ...

“FutureEd Fest 2023” งานเฉลิมฉลองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การประเมินผลสมรรถนะ และการพัฒนาคุณครูในประเทศเกาหลีใต้

การประเมินผลสมรรถนะ และการพัฒนาคุณครูในประเทศเกาหลีใต้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1455 views • 31.08.23

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู OTEPC International Forum on Teaching Profession Developmemt 2023 การประเมินผลการปฏิบั ...

การประเมินผลสมรรถนะ และการพัฒนาคุณครูในประเทศเกาหลีใต้
Learning Designer เทรนด์อาชีพใหม่ สำหรับคนอินด้านการเรียนรู้

Learning Designer เทรนด์อาชีพใหม่ สำหรับคนอินด้านการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
1109 views • 28.08.23

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เชื่อว่าหลายๆ คนคงมีมุมมองในด้านของการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนักการศึกษา คุณครู ชุมชน หรือผู้ปกครองเองก็ตาม ‘ทุกคนสามารถกลายเป็นผู้สร้างการเรียนรู้’ ได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนัก ...

Learning Designer เทรนด์อาชีพใหม่ สำหรับคนอินด้านการเรียนรู้
FutureEd Fest งานเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา 2023

FutureEd Fest งานเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา 2023

Starfish Academy
Starfish Academy
1153 views • 21.08.23

อย่างที่เรารู้กันว่า การศึกษาของประเทศไทยมีปัญหาหยั่งรากลึกมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงระบบหรือเชิงปัจเจกก็ตาม แต่ Starfish Education เชื่อว่ายังมีอีก Pain Point หนึ่งที่สำคัญ และควรหยิบยกขึ้นมาเป็น Highlight คือ “ครูไทยมีศักภาพกระจายอยู่ต ...

FutureEd Fest งานเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา 2023
ทำความรู้จัก 'โรงเรียนพลังบวก' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต

ทำความรู้จัก 'โรงเรียนพลังบวก' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
12152 views • 17.07.23

เมื่อพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาไทย หลายๆ คนอาจนึกถึงเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของเนื้อหา วิชา หรือวิธีการประเมินแบบใหม่ๆ ของคุณครู แต่นอกเหนือจากทิศทางการพัฒนาเหล่านี้ อีกหนึ่งทิศทางใหม่ล่าสุดที่มีความสำคัญและได้รับการนำเสนอในงาน TEP FORUM 2022 ข ...

ทำความรู้จัก 'โรงเรียนพลังบวก' หนึ่งก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคต
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ วPA

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1974 views • 26.06.23

จากการกำหนดมาตรฐานวิทยฐานะของครู (วPA) ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานของครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น การใช้ปัญหาที่พบในห้องเรียนนำมาเขียนเป็นประเด็นท้าทายที่เชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอน ย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่า ...

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ วPA
ครูคลับ (Kru Club) เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

ครูคลับ (Kru Club) เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
2975 views • 25.06.23

สื่อที่ดีย่อมส่งผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กการสร้างสื่อให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยฉพาะเด็กปฐมวัย เพราะการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้จำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ ...

ครูคลับ (Kru Club) เทคนิคการสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย Thinglink

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย Thinglink

Starfish Academy
Starfish Academy
1827 views • 22.05.23

ปัจจุบัน การพัฒนาตนเอง โดยการการพัฒนาทักษะทางต่างๆ ทั้ง Hard skill และ Soft skill ได้อย่างง่ายดายโดยการอยู่ที่บ้าน เช่น การเรียนเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไม่เข้าใจในห้องเรียน หรือการที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆสามารถฝึกฝนและค้นหาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่มี ...

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดย Thinglink
ปรับห้องเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

ปรับห้องเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

Starfish Academy
Starfish Academy
582 views • 27.04.23

Starfish Education ได้ออกแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่คุณครูและนักเรียนได้นำไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะของตัวเอง เช่น Starfish Portfolio ฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอ ตัวช่วยในการเก็บสะสมผลงานอย่างเป็นระบบ มีหัวข้อ มีเทมเ ...

ปรับห้องเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมจาก Starfish Education โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียนด้วยนวัตกรรม 3R จาก Starfish Education โดยโรงเรียนวัดปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี

ยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียนด้วยนวัตกรรม 3R จาก Starfish Education โดยโรงเรียนวัดปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี

Starfish Academy
Starfish Academy
1333 views • 19.04.23

นวัตกรรม 3R เป็นนวัตกรรม ถูกคิดค้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยอย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย มีเทคนิคให้ครูผู้สอนนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อปูพื้นฐานทางด้าน ...

ยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียนด้วยนวัตกรรม 3R จาก Starfish Education โดยโรงเรียนวัดปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี
ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วย 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา จาก Starfish Education

ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วย 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา จาก Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy
8548 views • 17.04.23

Starfish Education มีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาไทยผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา ได้แก่ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับนักการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน Starfish Class แอปพลิเคชั่นการประเมินผลทักษะและสมรรถนะออนไลน์ ช่ ...

ยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ด้วย 3 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา จาก Starfish Education
Starfish Education กับภารกิจที่ไม่ใช่แค่ให้เด็กเข้าถึงการศึกษา แต่ต้องเป็น Meaningful Education

Starfish Education กับภารกิจที่ไม่ใช่แค่ให้เด็กเข้าถึงการศึกษา แต่ต้องเป็น Meaningful Education

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
1741 views • 24.04.23

Meaningful Education หรือการศึกษาที่มีความหมายสำหรับ คุณแพร - ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิ Starfish Education คือการศึกษาที่ต้องมีประโยชน์ นำไปใช้แก้ปัญหาได้ เชื่อมโยงกับโลกความจริง สร้าง impact ได้ กำกับตัวเองได้ ได้ลง ...

Starfish Education กับภารกิจที่ไม่ใช่แค่ให้เด็กเข้าถึงการศึกษา แต่ต้องเป็น Meaningful Education
Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด

Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด

Starfish Academy
Starfish Academy
757 views • 14.03.23

ครูโก (พิทักษ์ ไชยสถาน) สอนวิชา สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 4 และปีที่ 6 อยู่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายครูโกเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสน เปิ ...

Active Teacher ตอน Starfish Labz แหล่งการเรียนรู้ ช่วยครูพัฒนาตนเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุด
Active Teacher ตอนเป็น  Active Learner ได้ง่ายๆ แค่ใช้Starfish Labz  โดย ครูชนาธิป โหตรภวานนท์

Active Teacher ตอนเป็น Active Learner ได้ง่ายๆ แค่ใช้Starfish Labz โดย ครูชนาธิป โหตรภวานนท์

Starfish Academy
Starfish Academy
666 views • 07.03.23

ครูพีท (ชนาธิป โหตรภวานนท์) สอนวิชาชีววิทยา อยู่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ครูพีทเล่าให้ฟังถึงบริบทโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เป็นโรงเรียนชนาดกลาง ซึ่งเลื่อนระดับจากข ...

Active Teacher ตอนเป็น Active Learner ได้ง่ายๆ แค่ใช้Starfish Labz โดย ครูชนาธิป โหตรภวานนท์