5 results for "ห้องเรียน"

How to ลดการพึ่งพาสไลด์

How to ลดการพึ่งพาสไลด์

Starfish Academy
Starfish Academy

ไม่ง่ายเลยที่จะเป็นครู และก็ไม่ง่ายเลยที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจ แถมยิ่งใช้สไลด์ พวกเขาก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ทำไมกันนะ?เรามาแก้ไขปัญหานี้ และสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกันเถอะ 1. ลด ละ เลิกไม่ใช่การเลิกเหล้า แต่เป็นการ “เลิก” ใช้ข้อความยาวเหยียดเหมือ ...

653 views 14.05.20
How to ลดการพึ่งพาสไลด์
“มือถือ” ดาบสองคมที่ครูทุกคนต้องปวดหัว

“มือถือ” ดาบสองคมที่ครูทุกคนต้องปวดหัว

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบัน “มือถือ” เป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องมีติดตัว แทบจะเป็นอวัยวะชิ้นใหม่เลยก็ว่าได้มือถือสามารถทำได้หลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งค้นหาองค์ความรู้บนโลกอินเทอร์เน็ต หรือ จะเป็นการพูดคุย ติดต่อสื่อสาร นับได้ว่ามือถือนั้นเต็มไปด้วยข้อดีมากมาย แต่สิ่งที่ทำให้ครูหลายคนต้องกุม ...

686 views 14.05.20
“มือถือ” ดาบสองคมที่ครูทุกคนต้องปวดหัว
ห้องเรียนน่าอยู่ หนูๆ สร้างได้!

ห้องเรียนน่าอยู่ หนูๆ สร้างได้!

แรงจูงใจที่จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความอยากที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ปัจจัยสำคัญนอกจากเทคนิคการสอนแล้ว คือความไว้ใจ ซึ่งการส้รางความไว้ใจให้กับเด็ก ๆ ครูจะต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เด็ก ๆ รู้สึกปลอดภัย รู้สึกสบายใจ และรู้สึกว่าที่นี่คือที่ของพวกเขาเพราะ ...

809 views 21.07.20
ห้องเรียนน่าอยู่ หนูๆ สร้างได้!
เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร

เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร

Starfish Academy
Starfish Academy

พื้นที่ในห้องเรียนนอกจากจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็ก ๆ เกิดความรู้แล้ว ต้องทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้และเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วย และไม่ใช่แค่ทำให้เข้าใจอย่างผิวเผิน หรือให้คำจำกัดความไปในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพอย่างเดียว ต้องทำให้เด็ก ๆ รู้ว่า การเมืองเป็น ...

10260 views 21.07.20
เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร
ชวนคุณครูทำลายกำแพงของการบ้าน “น่าเบื่อ”

ชวนคุณครูทำลายกำแพงของการบ้าน “น่าเบื่อ”

Starfish Academy
Starfish Academy

ครูหลาย ๆ คนคงกลุ้มใจกับการทวงการบ้านของเด็ก ๆ ซึ่งครูบางคนอาจมีวิธีการจูงใจเด็ก ๆ ด้วยการให้คะแนน แต่จริง ๆ กุญแจที่จะไขเข้าสู่การบ้านของเด็ก ๆ ก็คือการทำให้การบ้านนั้นน่าสนใจ สนุกและที่สำคัญต้องสามารถวัดผลเด็ก ๆ จากการบ้านเหล่านั้นได้ด้วย คุณค ...

665 views 25.03.20
ชวนคุณครูทำลายกำแพงของการบ้าน “น่าเบื่อ”