Hashtag STEAM Design Process

34 results for "STEAM Design Process"

อัปสกิลอนาคตลูก เริ่มต้นจากรักที่จะอ่าน และริเริ่มไอเดียผ่าน ‘STEAM Play’

อัปสกิลอนาคตลูก เริ่มต้นจากรักที่จะอ่าน และริเริ่มไอเดียผ่าน ‘STEAM Play’

Starfish Academy
Starfish Academy
93 views • 22.09.22

วันนี้ Starfish Labz มีโอกาสได้สัมภาษณ์ พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี หรือ คุณหมอแพม เจ้าของเพจ ‘หมอแพมชวนอ่าน’ หลังจากได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนาบนเวที ในงานเวิร์กช้อป ‘STEAM Play’ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ก็ยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ พวก ...

อัปสกิลอนาคตลูก เริ่มต้นจากรักที่จะอ่าน และริเริ่มไอเดียผ่าน ‘STEAM Play’
PLC Happy Hour "รวมพลคนชอบแชร์"

PLC Happy Hour "รวมพลคนชอบแชร์"

Starfish Academy
Starfish Academy
72 views • 05.09.22

PLC Happy Hour Live Special โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง หัวข้อ “รวมพลคนชอบแชร์”การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบนั้น ผู้บริหาร คุณครู นักการศึกษา ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน จะต้องร่วมมือกันในเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ในการเป็นแกนนำใ ...

PLC Happy Hour "รวมพลคนชอบแชร์"
STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต

STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
154 views • 05.09.22

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่บ่อยครั้งถูกความผิดพลาดปิดกั้น เพราะเด็กๆ ฝังใจ ‘กลัวผิด’ เหมือนมีปีศาจตามหลอกหลอน จนอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่กล้าริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ถ้าไม่ลองทำดูก่อน เด็กๆ ก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย จึงเป็นภารกิจของคุณพ่อคุณแม่แล ...

STEAM Design Process กระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต
จับสัญญาณ SOS ลูกเรียนตามไม่ทันเพื่อน

จับสัญญาณ SOS ลูกเรียนตามไม่ทันเพื่อน

Starfish Academy
Starfish Academy
231 views • 15.08.22

ภาคเรียนแรกของการเรียน on-site หลังจากโรงเรียนต้องปิดยาวเพราะโควิด-19 อาจทำให้นักเรียนหลายๆ คน ต้องปรับตัวใหม่ เพื่อให้ชินกับรูปแบบการเรียนในห้องเรียน จากที่เคยเรียนออนไลน์มาเป็นเวลานาน ซึ่งเด็กแต่ละคนมักปรับตัวได้ช้า เร็ว ต่างกัน หากพ่อแ ...

จับสัญญาณ SOS ลูกเรียนตามไม่ทันเพื่อน
7 เหตุผล ทำไมพ่อแม่ควรจัดมุม Makerspace ให้ลูกที่บ้าน

7 เหตุผล ทำไมพ่อแม่ควรจัดมุม Makerspace ให้ลูกที่บ้าน

Starfish Academy
Starfish Academy
306 views • 12.07.22

7 เหตุผล ทำไมพ่อแม่ควรจัดมุม Makerspace ให้ลูกที่บ้าน1. ลูกมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเอง เลือกเรียนเรื่องที่เขาสนใจใฝ่รู้2. ลูกกล้าคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หัดออกแบบ วางแผน และลงมือทำด้วยตนเองทุกขั้นตอน3. ลูกไม่กลัวความผิดพลาด ได้ทดลอง ล้มลุก เริ่มใหม่ จึ ...

7 เหตุผล ทำไมพ่อแม่ควรจัดมุม Makerspace ให้ลูกที่บ้าน
โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565

โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565

Starfish Academy
Starfish Academy
268 views • 12.07.22

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำขยายผล” 7 จังหวัด ภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) เสวนา “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565โครงการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอ ...

โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผล ในปี 2565
เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
357 views • 12.07.22

จากการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) รุ่นที่ 1 และ 2 หรือ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง” เป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้คำปรึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยว ...

เปิดห้องเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย Active Learning สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน
WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy
325 views • 05.07.22

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ TK Park Central World ทีมงาน Starfish Education ได้จัดกิจกรรมให้กับครอบครัว 21 ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนมาโดยเป้าหมายของกิจกรรม คือ การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรมที่ให้ลงมือปฏิ ...

WORKSHOP STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education
TALK STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

TALK STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education

Starfish Academy
Starfish Academy
425 views • 04.07.22

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ TK Park Central World ทีมงาน Starfish Education ได้จัดกิจกรรมให้กับครอบครัว 21 ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนมาโดยเป้าหมายของกิจกรรม คือ การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ผ่านกิจกรรมที่ให้ลงมือปฏิ ...

TALK STEAM PLAY สร้างทักษะให้ลูก ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดย Starfish Education
โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน

Starfish Academy
Starfish Academy
334 views • 09.05.22

เมื่อเด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ในการเรียนจำเป็นของใช้หลักสูตรภาษาถิ่นร่วม ทำให้ครูให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้นักเรียนอ่านให้ออกเขียนให้ได้ ครูจึงสอนจากตำรา เด็กๆ จึงเกิดการเรียนรู้แบบท่องจำ แต่ยังขาดการเรียนรู้ในการปฏิบัติและลงมือทำต่อให้เ ...

โค้ชเล่าเรื่อง จากโรงเรียนห่างไกล ครูไทยใจสู้ไม่แพ้กัน
การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
781 views • 02.05.22

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 5 การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ...

การวัดและการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐาน และการช่วยเหลือผู้เรียน

การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐาน และการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
547 views • 11.04.22

กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 4 โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564หัวข้อ “การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐาน และการช่วยเหลือผู้เรียน”การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐานและการช่วยเหลือผู้เรียน เป็นกิจกรรม PLC เพื่อให้ครูได้เข้ามามีส่ ...

การพัฒนาสุขภาวะพื้นฐาน และการช่วยเหลือผู้เรียน
การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning)

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning)

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
1047 views • 11.04.22

การเสวนา เรื่อง “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning) สำคัญอย่างไรต่อการสร้างความสำเร็จรอบด้านของผู้เรียน : ความท้าทายที่มีคำตอบ”มูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ก่อตั้งขึ้นมาโดย นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ชื่อ ดร.ริชาร์ด พี ฮอกแล ...

การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning)
PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้

PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
548 views • 04.04.22

การเรียนรู้ในยุคสมัยนี้ ด้วยความพร้อมของเด็กและครอบครัวที่หลากหลาย ทำให้ต้นทุนในด้านต่างๆ แตกต่างกัน ครูจะมีวิธีปรับกระบวนการอย่างไรให้นักเรียนมีประสบการณ์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตนอกรั้วโรงเรียนได้ นอกเหนือจากความคุ้นชินที่ครูสอนจากตำราเพี ...

PLC Happy Hour การออกแบบบรรยากาศ และรูปแบบในการจัดการเรียนรู้
PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”

PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”

Starfish Academy
Starfish Academy
561 views • 28.03.22

กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 3 เป็นรูปแบบของการ PLC ในหัวข้อการวางแผนการสอน ผ่านกระบวนการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ครูได้เรียนรู้วิธีการวางแผน การออกแบบการสอน และวิธีการสอนแบบ Active Learning รวมถึงมีวิธีการวางแผนและการ ...

PLC Teacher ครั้งที่ 3 “การวางแผนการสอน”
การพัฒนานวัตกรรม ลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

การพัฒนานวัตกรรม ลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
1490 views • 21.03.22

กิจกรรม Innovation Coaching โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม การลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss)กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม การลดความถดถอย ...

การพัฒนานวัตกรรม ลดความถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน
การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)

Starfish Academy
Starfish Academy
2107 views • 14.03.22

กิจกรรม Innovation Coaching โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE) เป็น ...

การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE)
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

Starfish Academy
Starfish Academy
657 views • 14.03.22

PLC Happy Hour Live Online ครั้งที่ 2โครงการ สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 “หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล”สิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อพูดถึงโรงเรียนบ้านเวียงแหงคืออะไร และบริบทของโรงเรียนบ้านเ ...

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy
2212 views • 17.01.22

สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนในปัจจุบันการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ นอกจากจะต้องมีความรู้แล้ว ทักษะก็ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดสมรรถนะที่เป็นความสามารถให้ติดตัวผู้เรียนไปได้ต ...

กิจกรรมฐานสมรรถนะกับห้องเรียนออนไลน์
การพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21

การพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
1341 views • 27.12.21

ระยะที่ 1 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)อ.ธิติ ธีระเธียรจากการที่ได้มีการส่งตัวร่างแบบทดสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ที่ทางศึกษานิเทศก์ ช่วยกันพัฒนาขึ้นมา โดยเลือกจากตัวข้อสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แล ...

การพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21