1 result for "โรคซึมเศร้า"

อย่าให้ห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคซึมเศร้า

อย่าให้ห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคซึมเศร้า

Starfish Academy
Starfish Academy

โรงเรียน คือสถานที่ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่จะต้องมีความอบอุ่น ความเข้าใจ และมิตรภาพต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อบ้านหลังที่สองนี้ก็ย่อมมีกฎ มีระเบียบ ที่เด็ก ๆ ต้องปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย แต่แน่นอนว่าสำหรับเด็ก ๆ แล้วโดยเฉพาะเด็กช่วงวัย ...

939 views 02.03.20
อย่าให้ห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคซึมเศร้า