2 results for "ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้"

วิธีเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเด็ก Home School

วิธีเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเด็ก Home School

Starfish Academy
Starfish Academy

หลังจากผ่านขั้นตอนรวบรวมข้อมูล วางแผน และเข้าสู่ขั้นลงมือจริงที่จะนำไปสู่การเป็นครอบครัว Homeschool อย่างเต็มตัว ถึงแม้ว่าคุณจะผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดมาแล้ว นั่นคือ การตัดสินใจทำบ้านเรียน แต่ใช่ว่าหนทางข้างหน้าจะปราศจากอุปสรรค ยิ่งสำหรับครอบครัวที่เพิ่ง ...

349 views 15.03.21
วิธีเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเด็ก Home School
ชวนครูมารู้จัก Competency-based education

ชวนครูมารู้จัก Competency-based education

Starfish Academy
Starfish Academy

ระบบการศึกษาไทยถูกออกแบบมาให้เด็กทุกคนเรียนรู้ และวัดผลในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งแบ่งสายการเรียนหลักเป็นสายวิทย์ และสายศิลป์ ทั้งที่นักเรียนแต่ละคนไม่ได้ชอบหรือถนัดเรื่องเดียวกันไปซะทั้งหมด รวมทั้งในชีวิตจริง มีสาขาอาชีพที่แยกย่อยมากกว่าแค่สายวิทย์ แล ...

744 views 28.10.20
ชวนครูมารู้จัก Competency-based education