Hashtag การแสดงออก

2 results for "การแสดงออก"

ครูคลับ (Kru Club) ความรัก กับ วัยรุ่นควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง

ครูคลับ (Kru Club) ความรัก กับ วัยรุ่นควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง

Starfish Academy
Starfish Academy
1612 views • 04.04.23

ความรักสามารถอธิบายเป็น “วิทยาศาสตร์” ได้ ว่าความรักคืออะไร? สามารถทำความเข้าใจในหลักของวิทยาศาสตร์ ในเบื้องหลังของความรัก ความรักคืออะไร คำถามง่าย ๆ ที่คำตอบที่ได้มานั้น ล้วนแตกต่างกันไปจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล คนที่สมหวังกับความรัก อ ...

ครูคลับ (Kru Club) ความรัก กับ วัยรุ่นควรสนับสนุนหรือควรเลี่ยง
How to ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ คุณครู เมื่อซึมเศร้าจู่โจม จนใจรับไม่ไหวแล้ว

How to ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ คุณครู เมื่อซึมเศร้าจู่โจม จนใจรับไม่ไหวแล้ว

Starfish Academy
Starfish Academy
12533 views • 23.01.23

การมีสุขภาพจิตที่ดีนั้น มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า การมีสุขภาพกายที่แข็งแรง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในวัยกำลังเติบโต การมีสุขภาวะกายใจสมบูรณ์นั้น จะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เรื่องสุขภาพกายใจ บางทีก็เป็นเรื่องที่อยู่เหนือกา ...

How to ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ คุณครู เมื่อซึมเศร้าจู่โจม จนใจรับไม่ไหวแล้ว