Hashtag วิธีการรับมือ

2 results for "วิธีการรับมือ"

บุหรี่ไฟฟ้า ภัยสุขภาพยุคใหม่ของเด็กวัยรุ่น

บุหรี่ไฟฟ้า ภัยสุขภาพยุคใหม่ของเด็กวัยรุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
446 views • 23.01.23

บุหรี่ไฟฟ้า หรือบางคนอาจเรียกว่า Vapor ที่มาจากคำว่า Vaporizer แม้ในประเทศไทยมีกฎหมายว่าผู้ใดนำเข้า ผลิต และขายถือว่ามีความผิด แต่กระนั้นการครอบครองเพื่อใช้ส่วนตัวก็อาจทำได้เพราะไม่มีข้อกฎหมายที่ห้ามโดยตรง ในปัจจุบันจึงพบว่า กระแสการใช้บุหรี่ไฟฟ้ ...

บุหรี่ไฟฟ้า ภัยสุขภาพยุคใหม่ของเด็กวัยรุ่น
ตัวช่วยเร่งด่วน เมื่อต้องเป็นผู้รับฟัง ให้วัยรุ่น

ตัวช่วยเร่งด่วน เมื่อต้องเป็นผู้รับฟัง ให้วัยรุ่น

Starfish Academy
Starfish Academy
206 views • 03.01.23

ทำตัวไม่ถูก ไม่รู้จะช่วยแก้ปัญหายังไงดี เวลามีเพื่อนหรือคนใกล้ตัว มาขอคำปรึกษา จะแนะนำหรือแค่ฟัง แล้วไม่ต้องพูดอะไร? พี่ ๆ Starfish Labz แนะนำ อันดับแรกที่ควรทำ คือเคลียร์สมองให้โล่ง เว็บไซต์ nytimes อธิบายเพิ่มเติมถึงวิธีการ โดยให้เราฟังผู้ฟัง เหมือนกั ...

ตัวช่วยเร่งด่วน เมื่อต้องเป็นผู้รับฟัง ให้วัยรุ่น