3 results for "ประชาธิปไตย"

ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้จากในครอบครัว

ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้จากในครอบครัว

Starfish Academy
Starfish Academy

หากเราอยากให้สังคมเต็มไปด้วยความเท่าเทียม และปลูกฝังให้เด็ก ๆ เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย “สถาบันครอบครัว” นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ และเป็นสังคมแรกที่พวกเขาสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ วันนี้เราเลยนำวิธีเตรียมพร้อม และทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องป ...

719 views 26.11.20
ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้จากในครอบครัว
การเมือง ไม่ใช่เรื่องของเด็กๆ จริงหรือ?

การเมือง ไม่ใช่เรื่องของเด็กๆ จริงหรือ?

Starfish Academy
Starfish Academy

ช่วงเดือนที่ผ่านมา หลายคนอาจเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนที่ออกมาเสนอข้อเรียกร้องทางการเมืองต่อรัฐบาล โดยเฉพาะทางโซเชียล มีเดีย อย่าง ทวิตเตอร์ จะพบว่าจำนวนผู้ให้ความสนใจเหตุการณ์บ้านเมือง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และกลุ่มอายุของผู้ที่เข้า ...

4106 views 17.08.20
การเมือง ไม่ใช่เรื่องของเด็กๆ จริงหรือ?
เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร

เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร

Starfish Academy
Starfish Academy

พื้นที่ในห้องเรียนนอกจากจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็ก ๆ เกิดความรู้แล้ว ต้องทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้และเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วย และไม่ใช่แค่ทำให้เข้าใจอย่างผิวเผิน หรือให้คำจำกัดความไปในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพอย่างเดียว ต้องทำให้เด็ก ๆ รู้ว่า การเมืองเป็น ...

10521 views 21.07.20
เป็นเด็กก็ต้องรู้นะว่า “ประชาธิปไตย” คืออะไร