4 results for "จริยธรรม"

อย่าชินกับการได้รับ..จนชา

อย่าชินกับการได้รับ..จนชา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1. ความกลัดกลุ้มแก้ไขปัญหาของเมื่อวานไม่ได้ แต่ความกลัดกลุ้มทำให้ความสุขของวันนี้หายไป จงอยู่กับปัจจุบัน2. ขึ้นชื่อว่าบุพเพ ฯ มันย่อมมาเองโดยธรรมชาติ ยื้อแย่งไปก็ไม่อาจรั้ง หัวใจมีเพียงดวงเดียว อย่ายัดเหยียดอะไรใส่ลงมากเกินไป มากไปใจแตกสลาย3 ...

55 views 04.09.20
ทำไมต้องมี วันพิธีไหว้ครู

ทำไมต้องมี วันพิธีไหว้ครู

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ให้คุณค่าอะไรแก่เรา ผู้เป็นศิษย์ คำตอบที่หลายคนได้ ก็จะอยู่ประมาณนี้ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูแสดงความเคารพต่อคุณครูผู้ให้สติปัญญาเปิดโอกาสให้ศิษย์ขอขมากรรมคุณครูให้ครู และศิษย์มีความรักผูกพันกันมากขึ้นสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนรักษาวัฒนธรรมปร ...

320 views 21.08.20
ทำไมต้องมี “กิจกรรมโฮมรูม” ทุกเช้าก่อนเรียนหนังสือ?

ทำไมต้องมี “กิจกรรมโฮมรูม” ทุกเช้าก่อนเรียนหนังสือ?

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness

ช่วงนี้กระแสของ Life coach หรือโค้ชชีวิตกำลังมาแรงที่เราเห็นกันอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นการเผยแพร่และแบ่งปันวิธีการใช้ชีวิต การแก้ปัญหาชีวิต จนกลายเป็นอาชีพใหม่สร้างรายได้จำนวนมหาศาล ขึ้นอยู่กับว่าใครจะพูดโน้มน้าว แนะนำสิ่งดี ๆ ส ...

681 views 19.08.20
3 วิธีสร้างเด็กๆ ให้มีคุณภาพ

3 วิธีสร้างเด็กๆ ให้มีคุณภาพ

Starfish Academy
Starfish Academy

การมีวินัยง่าย ๆ ที่ครูสามารถฝึกให้เด็ก ๆ มีได้ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนเพราะ โรงเรียนก็มีหน้าที่ที่จะปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ลงไปนอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพ การสร้างวินัยไม่สามารถสร้างได้ทันที แต่ามารถสร้างได้ผ่านการถูกทำ ...

624 views 23.03.20