Hashtag ทักษะสมอง

2 results for "ทักษะสมอง"

พ่อแม่หัวจะปวด ลูกการบ้านไม่เสร็จ เข้าเรียนก็สายแก้ให้หายด้วย Organized Skill เพิ่มความรับผิดชอบสูง

พ่อแม่หัวจะปวด ลูกการบ้านไม่เสร็จ เข้าเรียนก็สายแก้ให้หายด้วย Organized Skill เพิ่มความรับผิดชอบสูง

Starfish Academy
Starfish Academy

เมื่อโตขึ้น วัยรุ่นย่อมมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ลูกวัยทีน รับมือกับสิ่งต่างๆ ที่ถาโถมในแต่ละวันได้ก็คือ ทักษะการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ในชีวิตOrganization Skill หรือทักษะการจัดระเบียบ ไม่เพียงมีประโยชน์เฉพาะต่อเรื่องเรียนเท่านั้น แต่ยั ...

367 views 25.04.22
พ่อแม่หัวจะปวด ลูกการบ้านไม่เสร็จ เข้าเรียนก็สายแก้ให้หายด้วย Organized Skill เพิ่มความรับผิดชอบสูง
เด็กเรียนรู้อะไร เมื่อได้ช่วยงานบ้าน

เด็กเรียนรู้อะไร เมื่อได้ช่วยงานบ้าน

Starfish Academy
Starfish Academy

ทักษะ EF หรือ Executive Function เป็นสิ่งที่พ่อแม่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองเริ่มตระหนักว่าการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีทักษะอื่นๆ อีกมากที่จำเป็นนอกเหนือไปจากความรู้ในตำรา ซึ่งการจะปลูกฝังให้เด็กๆ มีความสามารถที่จะคว ...

3722 views 21.07.20
เด็กเรียนรู้อะไร เมื่อได้ช่วยงานบ้าน