Hashtag ความฉลาดทางดิจิทัล

1 result for "ความฉลาดทางดิจิทัล"

Top 5 คอร์สออนไลน์ เขียนโปรแกรมสำหรับเด็กจาก Starfish ที่เด็ก ๆ ทุกคนต้องลอง!

Top 5 คอร์สออนไลน์ เขียนโปรแกรมสำหรับเด็กจาก Starfish ที่เด็ก ๆ ทุกคนต้องลอง!

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
8843 views • 07.04.22

“การเขียนสร้างโปรแกรม” หรือที่มักเรียกกันว่า “โค้ดดิ้ง” (Coding) คือการเขียน หรือสร้างคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ หรือหากจะกล่าวให้ง่าย ๆ ก็คือ การสร้างโปรแกรมนั่นเอง โดยในการเขียนหรือสร้างโปรแกรมขึ้นมาหนึ่ง ๆ ผู้เขียนก็สามา ...

Top 5 คอร์สออนไลน์ เขียนโปรแกรมสำหรับเด็กจาก Starfish ที่เด็ก ๆ ทุกคนต้องลอง!