Hashtag Growth mindset

4 results for "Growth mindset"

5 วิธีสร้าง Grit ในตัวเด็ก ที่พ่อแม่สามารถทำได้

5 วิธีสร้าง Grit ในตัวเด็ก ที่พ่อแม่สามารถทำได้

Starfish Academy
Starfish Academy

หลายคนเคยได้ยินหรือเห็นคำว่า Grit อยู่บ่อยครั้ง เเต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ลองเปิด Dictionary หรือ Google Translate แล้วก็ยังไม่พบคำนิยามที่ตรงตัว จริงๆแล้ว Grit ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน เพราะมันเป็นพฤติกรรม นิสัย และกุญแจสำคัญในการ ...

513 views 14.03.22
5 วิธีสร้าง Grit ในตัวเด็ก ที่พ่อแม่สามารถทำได้
ครูคลับ (Kru Club) ครูสอน Kids (คิด) ตอนที่ 4

ครูคลับ (Kru Club) ครูสอน Kids (คิด) ตอนที่ 4

ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง
ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง

ครูคลับ (Kru Club) ครูสอน Kids (คิด) ตอนที่ 4 “การเรียนรู้แบบแบ่งปัน (Learning Sharing)” กิจกรรม workshop ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรม ครูสอน Kids (คิด) ตอนที่ 4 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนให้มีทักษะสำหรั ...

520 views 11.02.22
ครูคลับ (Kru Club) ครูสอน Kids (คิด) ตอนที่ 4
เพราะทุกความผิดพลาดคือการเรียนรู้

เพราะทุกความผิดพลาดคือการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy

หลาย ๆ ครั้งเรามักมองว่าการผิดพลาดคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการเรียน แต่หากเรามองมันดี ๆ สิ่งเหล่านี้มันคือโอกาสของการเรียนรู้ของนักเรียน แล้วเราควรทำอย่างไร? Carol Dweck นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดทำการทดลองเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่ ...

1215 views 02.06.20
เพราะทุกความผิดพลาดคือการเรียนรู้
ทักษะในศตวรรษที่ 21 คนเป็นครูต้องมีอะไรบ้างนะ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 คนเป็นครูต้องมีอะไรบ้างนะ

Starfish Academy
Starfish Academy

ครูที่ดีนอกจากจะเป็นครูที่มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้เรียนเข้าใจแล้ว สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือครูจะต้องมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงให้เด็ก ๆ เป็นผู้เรียนรู้ที่ดี ไม่ว่าจะในด้านความรู้เท่านั้น แต่รวมไปถึงด้านการใช้ชีวิตด้วยครูต้องเป็นผู้รอบรู้ นอกเหนือจา ...

2849 views 21.02.20
ทักษะในศตวรรษที่ 21 คนเป็นครูต้องมีอะไรบ้างนะ