4 results for "พุทธศาสนา"

อย่าชินกับการได้รับ..จนชา

อย่าชินกับการได้รับ..จนชา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1. ความกลัดกลุ้มแก้ไขปัญหาของเมื่อวานไม่ได้ แต่ความกลัดกลุ้มทำให้ความสุขของวันนี้หายไป จงอยู่กับปัจจุบัน2. ขึ้นชื่อว่าบุพเพ ฯ มันย่อมมาเองโดยธรรมชาติ ยื้อแย่งไปก็ไม่อาจรั้ง หัวใจมีเพียงดวงเดียว อย่ายัดเหยียดอะไรใส่ลงมากเกินไป มากไปใจแตกสลาย3 ...

51 views 04.09.20
การมองโลกในแง่ดีเหมือนการมีพลังงานดี ๆ

การมองโลกในแง่ดีเหมือนการมีพลังงานดี ๆ

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1. อย่าคิดไปเป็นพวกเดียวกันกับเขา การที่เราแสดงความเห็นอกเห็นใจ หรือเริ่มแสดงออกว่าเห็นด้วย เช่น "โอ๊ย จริงด้วย ผมคิดเหมือนคุณเลย เงินที่นี่มันน้อยไปจริง ๆ นั่นแหละ งานก็หนักจนทนจะไม่ไหวแล้ว" ไม่ว่าเราจะเริ่มพูดตามเพราะไม่มีอะไรจะคุย หรืออยาก ...

361 views 04.09.20
ทำไมต้องมี วันพิธีไหว้ครู

ทำไมต้องมี วันพิธีไหว้ครู

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ให้คุณค่าอะไรแก่เรา ผู้เป็นศิษย์ คำตอบที่หลายคนได้ ก็จะอยู่ประมาณนี้ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูแสดงความเคารพต่อคุณครูผู้ให้สติปัญญาเปิดโอกาสให้ศิษย์ขอขมากรรมคุณครูให้ครู และศิษย์มีความรักผูกพันกันมากขึ้นสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนรักษาวัฒนธรรมปร ...

317 views 21.08.20
เราจะหา Passion กันเจอได้อย่างไร?

เราจะหา Passion กันเจอได้อย่างไร?

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Passion เป็นเหมือนแรงขับ และแรงผลักให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้ เป็น ‘Why’ เป็นเหตุผลที่ทำให้เราทำในสิ่งที่เราทำอยู่ และทำให้เรามีแรงก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตาม งานที่มาพร้อม Passion จะทำให้เรามีความสุขไม่ว่างานจะหนักห ...

232 views 21.08.20