Tag

กระบวนการคิด


Blogs (5)

ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์

ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์

Starfish Academy
Starfish Academy

การที่ครูจะสอนความรู้ให้กับเด็ก ๆ นั้นมันมีประสิทธิผลที่มากพออย่างแน่นอน ทั้งการสอนอ่าน สอนเขียน สอนพูด แต่สิ่งที่เด็ก ๆ ได้รับไปนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็ก ๆ ได้นำความรู้ที่พวกเค้าได้ร่ำเรียนไปนั้น สามารถไปใช้ในชีวิตในประจำวันได้บ้างหรือไม่? การพูดคุยกันกับเ ...

340 views 04.04.20
อย่าเร่งเรียน จนลืมสอนทักษะชีวิตให้ลูก

อย่าเร่งเรียน จนลืมสอนทักษะชีวิตให้ลูก

Starfish Academy
Starfish Academy

แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละบ้านนั้นมีวิธีการเลี้ยงลูกแตกต่างกันไปแต่เชื่อว่า ทุกบ้านมีเป้าหมายเหมือนกันคืออยากให้ลูกเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดังนั้นหลายบ้านจึงมุ่งเน้นกวดขันด้านวิชาการตั้งแต่เล็กเพื่อให้ลูกได้เรียนในโรงเรียนดีๆได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆและมี ...

3773 views 18.02.20
มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

Starfish Academy
Starfish Academy

Critical Thinking คือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี เพื่อความอยู่รอดในโลกยุคใหม่นั่นเอง เพราะว่านอกจากการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะการทำงานอื่น ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน และแม้ว่า “Critical Thinking” จะฝึกย ...

675 views 21.02.20
10 Skills ที่โลกต้องการในอนาคต

10 Skills ที่โลกต้องการในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy

อย่างที่เรารู้กันปัจจุบันแค่ทักษะในอาชีพนั้น อาจไม่เพียงพอแล้วเพราะWorld Economic Forum เปิดเผยในรายงาน Future of Jobs ที่คาดการณ์ไว้ว่า ในระหว่างปี 2015-2020 มนุษย์จะตกงานทั้งหมดสุทธิแล้วประมาณ 5.1 ล้านคนทั่วโลก เกิดขึ้นจากการ disrup ...

957 views 21.02.20
วิธีชวนเด็กตั้งคำถามแบบทฤษฎี "Bloom"

วิธีชวนเด็กตั้งคำถามแบบทฤษฎี "Bloom"

Starfish Academy
Starfish Academy

“การเรียนการสอนที่จะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ผู้สอนกำหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผลได้ถูกต้อง” เด็ก ๆ จ๋า มาคุยกันเถอะการฝึกให้เด็ก ๆ ตั้งคำถาม เพื่อหาคำตอบในสิ่งที่พวก ...

1185 views 20.02.20