6 results for "กระบวนการคิด"

ข้อคิดดี ๆ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น

ข้อคิดดี ๆ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระอาจารย์กล่าวไว้ว่า…....คนเรา จะคุยกับใครไม่ได้เกิน 4 เดือน ถ้าเกิน 4 เดือน แปลว่าคือ ความรัก....ถ้าคุณหัวเราะมากเกินไป แม้แต่เรื่องไร้สาระนั่นหมายความว่า คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ภายในใจ....ถ้าคุณอยากจะร้อง แต่ร้องไม่ออกนั่นหมายความว่า คุณรู้สึก ...

13 views 23.10.20
ข้อคิดดี ๆ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น
ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์

ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์

Starfish Academy
Starfish Academy

การที่ครูจะสอนความรู้ให้กับเด็ก ๆ นั้นมันมีประสิทธิผลที่มากพออย่างแน่นอน ทั้งการสอนอ่าน สอนเขียน สอนพูด แต่สิ่งที่เด็ก ๆ ได้รับไปนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็ก ๆ ได้นำความรู้ที่พวกเค้าได้ร่ำเรียนไปนั้น สามารถไปใช้ในชีวิตในประจำวันได้บ้างหรือไม่? การพูดคุยกันกับเ ...

530 views 04.04.20
ล้อมวงชวนคุย! เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์
อย่าเร่งเรียน จนลืมสอนทักษะชีวิตให้ลูก

อย่าเร่งเรียน จนลืมสอนทักษะชีวิตให้ลูก

Starfish Academy
Starfish Academy

แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละบ้านนั้นมีวิธีการเลี้ยงลูกแตกต่างกันไปแต่เชื่อว่า ทุกบ้านมีเป้าหมายเหมือนกันคืออยากให้ลูกเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดังนั้นหลายบ้านจึงมุ่งเน้นกวดขันด้านวิชาการตั้งแต่เล็กเพื่อให้ลูกได้เรียนในโรงเรียนดีๆได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆและมี ...

4028 views 18.08.20
อย่าเร่งเรียน จนลืมสอนทักษะชีวิตให้ลูก
มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

Starfish Academy
Starfish Academy

Critical Thinking คือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี เพื่อความอยู่รอดในโลกยุคใหม่นั่นเอง เพราะว่านอกจากการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะการทำงานอื่น ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน และแม้ว่า “Critical Thinking” จะฝึกย ...

924 views 21.02.20
มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking
10 Skills ที่โลกต้องการในอนาคต

10 Skills ที่โลกต้องการในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy

อย่างที่เรารู้กันปัจจุบันแค่ทักษะในอาชีพนั้น อาจไม่เพียงพอแล้วเพราะWorld Economic Forum เปิดเผยในรายงาน Future of Jobs ที่คาดการณ์ไว้ว่า ในระหว่างปี 2015-2020 มนุษย์จะตกงานทั้งหมดสุทธิแล้วประมาณ 5.1 ล้านคนทั่วโลก เกิดขึ้นจากการ disrup ...

1204 views 21.02.20
10 Skills ที่โลกต้องการในอนาคต
วิธีชวนเด็กตั้งคำถามแบบทฤษฎี "Bloom"

วิธีชวนเด็กตั้งคำถามแบบทฤษฎี "Bloom"

Starfish Academy
Starfish Academy

“การเรียนการสอนที่จะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ผู้สอนกำหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผลได้ถูกต้อง” เด็ก ๆ จ๋า มาคุยกันเถอะการฝึกให้เด็ก ๆ ตั้งคำถาม เพื่อหาคำตอบในสิ่งที่พวก ...

2199 views 20.02.20
วิธีชวนเด็กตั้งคำถามแบบทฤษฎี "Bloom"