Hashtag พัฒนาการ

18 results for "พัฒนาการ"

รู้เท่าทันสื่อ : ผลกระทบของจอ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
07:49
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

รู้เท่าทันสื่อ : ผลกระทบของจอ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
74 views • 2 ปีที่แล้ว
รู้เท่าทันสื่อ : ผลกระทบของจอ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเด็กพิเศษ : การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและกลุ่มเด็กผู้มีความต้องการพิเศษ
03:57
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเด็กพิเศษ : การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและกลุ่มเด็กผู้มีความต้องการพิเศษ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
290 views • 2 ปีที่แล้ว
กลุ่มเด็กพิเศษ : การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าและกลุ่มเด็กผู้มีความต้องการพิเศษ
รู้จักสมอง : การทำงานและโครงสร้างสมอง กระบวนการสร้างเด็กสมองดี
05:20
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

รู้จักสมอง : การทำงานและโครงสร้างสมอง กระบวนการสร้างเด็กสมองดี

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
463 views • 2 ปีที่แล้ว
รู้จักสมอง : การทำงานและโครงสร้างสมอง กระบวนการสร้างเด็กสมองดี
น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"
03:08
Starfish Academy

น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"

Starfish Academy
201 views • 2 ปีที่แล้ว
น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"
น้องออสซี่
03:46
Starfish Academy

น้องออสซี่

Starfish Academy
14729 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องออสซี่
น้องมาวิน นักแข่งมอเตอร์ไซด์รุ่นจิ๋ว
03:46
Starfish Academy

น้องมาวิน นักแข่งมอเตอร์ไซด์รุ่นจิ๋ว

Starfish Academy
1350 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องมาวิน นักแข่งมอเตอร์ไซด์รุ่นจิ๋ว
ตอนที่ 9 พ่อแม่สร้างลูกได้
17:46
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 9 พ่อแม่สร้างลูกได้

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
71 views • 3 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 9 พ่อแม่สร้างลูกได้
ตอนที่ 8 โปรแกรมการฝึกลูกที่บ้าน HOME PROGRAM
13:38
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 8 โปรแกรมการฝึกลูกที่บ้าน HOME PROGRAM

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
112 views • 3 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 8 โปรแกรมการฝึกลูกที่บ้าน HOME PROGRAM
ตอนที่ 7 มองพฤติกรรมลูกอย่างเข้าใจ
14:41
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 7 มองพฤติกรรมลูกอย่างเข้าใจ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
71 views • 3 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 7 มองพฤติกรรมลูกอย่างเข้าใจ
ตอนที่ 6 อยากให้ลูกโต้ตอบ ทำอย่างไร VERBAL COMMUNICATION
12:08
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 6 อยากให้ลูกโต้ตอบ ทำอย่างไร VERBAL COMMUNICATION

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
105 views • 3 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 6 อยากให้ลูกโต้ตอบ ทำอย่างไร VERBAL COMMUNICATION
ตอนที่ 5 ชวนลูกสื่อสาร แก้ปัญหา NONVERBAL COMMUNICATION
14:28
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 5 ชวนลูกสื่อสาร แก้ปัญหา NONVERBAL COMMUNICATION

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
122 views • 3 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 5 ชวนลูกสื่อสาร แก้ปัญหา NONVERBAL COMMUNICATION
ตอนที่ 4 เล่นให้ได้ใจ INTERACTION
13:50
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 4 เล่นให้ได้ใจ INTERACTION

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
107 views • 3 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 4 เล่นให้ได้ใจ INTERACTION
ตอนที่ 3 สัมพันธภาพ ความรัก & ความผูกพัน
11:57
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 3 สัมพันธภาพ ความรัก & ความผูกพัน

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
203 views • 3 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 3 สัมพันธภาพ ความรัก & ความผูกพัน
ตอนที่ 2 ก้าวแรก   เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
16:40
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
460 views • 3 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 2 ก้าวแรก เมื่อลูกเป็นเด็กพิเศษ
ตอนที่ 1 THAI MODEL   คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ “ฉบับความสุขทั้งผู้ดูแลและเด็ก”
11:45
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 1 THAI MODEL คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ “ฉบับความสุขทั้งผู้ดูแลและเด็ก”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
505 views • 3 ปีที่แล้ว
ตอนที่ 1 THAI MODEL คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ “ฉบับความสุขทั้งผู้ดูแลและเด็ก”
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
06:19
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
749 views • 3 ปีที่แล้ว
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว