10 results for "สิ่งประดิษฐ์"

ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"
04:08

ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"

Starfish Academy
Starfish Academy
837 views 2 ปีที่แล้ว
ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"
น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"
06:52

น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"

Starfish Academy
Starfish Academy
1660 views 2 ปีที่แล้ว
น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
04:06

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
03:28

สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
03:13

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
804 views 2 ปีที่แล้ว
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
03:32

ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
405 views 2 ปีที่แล้ว
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
Student’s Story ทีม InnoResearch
04:27

Student’s Story ทีม InnoResearch

Starfish Academy
Starfish Academy
102 views 2 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม InnoResearch
How to ทีม FNF
05:00

How to ทีม FNF

Starfish Academy
Starfish Academy
193 views 2 ปีที่แล้ว
How to ทีม FNF
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 1
03:36

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Starfish Academy
Starfish Academy
237 views 2 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1