13 results

03:27
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
02:44
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

Starfish Academy
04:24
วันหนึ่งที่อนุบาลรุ่งอรุณ

วันหนึ่งที่อนุบาลรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ
03:32
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

Starfish Academy
02:38
นวัตกรรมบ้านปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

Starfish Academy
03:57
"ครูอาสาบนดอยสูง"

"ครูอาสาบนดอยสูง"

Starfish Academy
03:01
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
03:13
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

Starfish Academy
03:38
สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว

สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว

Starfish Academy
03:03
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

Starfish Academy
04:40
"Music Movement"

"Music Movement"

Starfish Academy
04:06
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

Starfish Academy
03:14
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม

Starfish Academy