13 results for "ปฐมวัย"

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
03:27

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
Starfish Academy
139 views 9 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว
02:44

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
111 views 10 เดือนที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
260 views 1 ปีที่แล้ว
การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง
04:06

การสอนเรื่อง "การคมนาคม" โดยใช้แผนที่จำลอง

Starfish Academy
Starfish Academy
962 views 1 ปีที่แล้ว
"Music Movement"
04:40

"Music Movement"

Starfish Academy
Starfish Academy
152 views 1 ปีที่แล้ว
การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"
03:03

การลดใช้กระดาษ "แบบง่ายๆ"

Starfish Academy
Starfish Academy
193 views 1 ปีที่แล้ว
สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว
03:38

สื่อคณิตศาสตร์ ง่ายนิดเดียว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
737 views 1 ปีที่แล้ว
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
03:13

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
494 views 1 ปีที่แล้ว
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
03:32

ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
350 views 1 ปีที่แล้ว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
03:01

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
Starfish Academy
314 views 1 ปีที่แล้ว
"ครูอาสาบนดอยสูง"
03:57

"ครูอาสาบนดอยสูง"

Starfish Academy
Starfish Academy
1077 views 1 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม
03:14

Lesson Idea คุณอุษณีย์ ศรีคราม

Starfish Academy
Starfish Academy
78 views 1 ปีที่แล้ว
วันหนึ่งที่อนุบาลรุ่งอรุณ
04:24

วันหนึ่งที่อนุบาลรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
14101 views 4 ปีที่แล้ว