12 results for "Featured Homepage"

"ถาม"คือ"สอน"
04:30

"ถาม"คือ"สอน"

Starfish Academy
Starfish Academy
15 views 4 วันที่แล้ว
"ถาม"คือ"สอน"
วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ
03:09

วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

Well-being
02:52

Well-being

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
28 views 1 เดือนที่แล้ว
Well-being
9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่
11:15

9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่

เคล็ด(ไม่)ลับ ขายของออนไลน์ยังไงให้ปัง!
02:32

เคล็ด(ไม่)ลับ ขายของออนไลน์ยังไงให้ปัง!

TOP BITKUB
03:38

TOP BITKUB

Starfish Academy
Starfish Academy
176 views 3 เดือนที่แล้ว
TOP BITKUB
"Future Leader" คนแบบไหนที่โลกยุคใหม่ต้องการ
03:50

"Future Leader" คนแบบไหนที่โลกยุคใหม่ต้องการ

Starfish Academy
Starfish Academy
121 views 3 เดือนที่แล้ว
"Future Leader" คนแบบไหนที่โลกยุคใหม่ต้องการ
"CODING"
03:29

"CODING"

Starfish Academy
Starfish Academy
30 views 3 เดือนที่แล้ว
"CODING"
Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง
05:14

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Starfish Academy
Starfish Academy
370 views 1 ปีที่แล้ว
Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง
Tommy Teacher Volunteer
04:00

Tommy Teacher Volunteer

Starfish Academy
Starfish Academy
12738 views 1 ปีที่แล้ว
Tommy Teacher Volunteer