2 results for "รูปแบบการสอน"

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง
05:14

Exit Ticket ออกจากกรอบ ก่อนออกจากห้อง

Starfish Academy
Starfish Academy
326 views 3 เดือนที่แล้ว
ครูทำอะไรได้บ้าง
06:47

ครูทำอะไรได้บ้าง

Starfish Academy
Starfish Academy
491 views 6 เดือนที่แล้ว