Hashtag ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้

13 results for "ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้"

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
20 views • 7 วันที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38
โรงเรียนบ้านปลาดาว

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
602 views • 3 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
04:41
Starfish Academy

Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ

Starfish Academy
4241 views • 3 ปีที่แล้ว
Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะ
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน
03:05
โรงเรียนบ้านปลาดาว

TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน

โรงเรียนบ้านปลาดาว
345 views • 3 ปีที่แล้ว
TC Studio กับบทบาทสมมติของผู้เรียน
วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"
05:01
Starfish Academy

วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"

Starfish Academy
8382 views • 3 ปีที่แล้ว
วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
03:28
Starfish Academy

สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"

Starfish Academy
623 views • 3 ปีที่แล้ว
สื่อการเรียนนิทานพื้นบ้าน "เกมบันไดงู"
"ครูอาสาบนดอยสูง"
03:57
Starfish Academy

"ครูอาสาบนดอยสูง"

Starfish Academy
1630 views • 3 ปีที่แล้ว
"ครูอาสาบนดอยสูง"
Teacher’s Story  คุณกรกช ไชยวงค์
04:44
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์

Starfish Academy
311 views • 3 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณกรกช ไชยวงค์
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
05:00
Starfish Academy

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
944 views • 3 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
Student’s Story ทีม 2.9
05:00
Starfish Academy

Student’s Story ทีม 2.9

Starfish Academy
594 views • 3 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม 2.9
Lesson Idea ทีม Only Production
03:29
Starfish Academy

Lesson Idea ทีม Only Production

Starfish Academy
408 views • 3 ปีที่แล้ว
Lesson Idea ทีม Only Production
How to ทีม Rookyteam
03:55
Starfish Academy

How to ทีม Rookyteam

Starfish Academy
1136 views • 3 ปีที่แล้ว
How to ทีม Rookyteam
How to ทีม StopMotion
03:35
Starfish Academy

How to ทีม StopMotion

Starfish Academy
355 views • 3 ปีที่แล้ว
How to ทีม StopMotion