14 results for "ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล"

น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"
03:08

น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"

Starfish Academy
Starfish Academy
17 views 1 เดือนที่แล้ว
น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"
"ครูแนะแนว"
04:32

"ครูแนะแนว"

Starfish Academy
Starfish Academy
399 views 2 เดือนที่แล้ว
"ครูแนะแนว"
น้องใบหยก นักแบดมินตันเยาวชนระดับประเทศ
03:27

น้องใบหยก นักแบดมินตันเยาวชนระดับประเทศ

บ้านฮักล้านนา
04:49

บ้านฮักล้านนา

Starfish Academy
Starfish Academy
425 views 1 ปีที่แล้ว
บ้านฮักล้านนา
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
03:08

บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
74 views 1 ปีที่แล้ว
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video
11:14

แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
48 views 1 ปีที่แล้ว
แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
318 views 1 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา
02:21

สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร
02:41

ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร

Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
213 views 1 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
"Play and Learn = Plean"
04:55

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
Starfish Academy
341 views 1 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
03:01

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
Starfish Academy
554 views 1 ปีที่แล้ว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
06:33

Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ

Starfish Academy
Starfish Academy
226 views 1 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
โรงเรียนมัธยมรุ่งอรุณ ; ค้นพบตัวเองและเข้าใจโลกความเป็นจริง
06:29

โรงเรียนมัธยมรุ่งอรุณ ; ค้นพบตัวเองและเข้าใจโลกความเป็นจริง