17 results for "ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล"

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Academy
Starfish Academy
24 views 3 วันที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
7 เรื่องที่ควรทำ เตรียมพร้อมวันเปิดเทอม
03:46

7 เรื่องที่ควรทำ เตรียมพร้อมวันเปิดเทอม

ครูที่ปรึกษา
03:51

ครูที่ปรึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
126 views 8 เดือนที่แล้ว
ครูที่ปรึกษา
น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"
03:08

น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"

Starfish Academy
Starfish Academy
70 views 11 เดือนที่แล้ว
น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"
"ครูแนะแนว"
04:32

"ครูแนะแนว"

Starfish Academy
Starfish Academy
1399 views 1 ปีที่แล้ว
"ครูแนะแนว"
น้องใบหยก นักแบดมินตันเยาวชนระดับประเทศ
03:27

น้องใบหยก นักแบดมินตันเยาวชนระดับประเทศ

บ้านฮักล้านนา
04:49

บ้านฮักล้านนา

Starfish Academy
Starfish Academy
450 views 2 ปีที่แล้ว
บ้านฮักล้านนา
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
03:08

บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy
89 views 2 ปีที่แล้ว
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video
11:14

แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
63 views 2 ปีที่แล้ว
แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
02:38

นวัตกรรมบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
446 views 2 ปีที่แล้ว
นวัตกรรมบ้านปลาดาว
สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา
02:21

สร้างความสุขในชั้นเรียนอย่างไร กับครูเปา

ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร
02:41

ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร

Math Fight  เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
04:00

Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
275 views 2 ปีที่แล้ว
Math Fight เกมส์ฝึกทักษะคณิตศาสตร์
"Play and Learn = Plean"
04:55

"Play and Learn = Plean"

Starfish Academy
Starfish Academy
390 views 2 ปีที่แล้ว
"Play and Learn = Plean"
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
03:01

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
Starfish Academy
607 views 2 ปีที่แล้ว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ
06:33

Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ

Starfish Academy
Starfish Academy
249 views 2 ปีที่แล้ว
Lesson Idea คุณขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ

Tags

เทคโนโลยี บูรณาการ สาระการเรียนรู้ การประเมิน ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล บทบาทผู้ปกครอง บทบาทของครู แอปพลิเคชัน โรงเรียน Learning Loss ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ การให้คำปรึกษา พัฒนาการ ทักษะการเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ แรงบันดาลใจ การเลี้ยงลูก ดนตรี เพลง วัฒนธรรม การจัดประสบการณ์ เทคนิคการสอน การพัฒนาวิชาชีพ ผู้สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ พุทธศาสนา นวัตกรรม ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้ ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ปฐมวัย Active learning PBL โรงเรียนบ้านปลาดาว ความสุข การพัฒนาสมอง แก้ปัญหา ทักษะการคิด ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์