Hashtag กสศ

86 results for "กสศ"

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายครูแกนนำ
05:10
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายครูแกนนำ

Starfish Academy
83 views • 2 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายครูแกนนำ
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2   ทักทายผู้อำนวยการสถานศึกษา
05:00
Starfish Academy

โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายผู้อำนวยการสถานศึกษา

Starfish Academy
140 views • 2 ปีที่แล้ว
โครงการ TSQP รุ่นที่ 2 ทักทายผู้อำนวยการสถานศึกษา
Module 1 School Leadership Workshop
01:58:27
Starfish Academy

Module 1 School Leadership Workshop

Starfish Academy
92 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 1 School Leadership Workshop
Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace
08:52
Starfish Academy

Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace

Starfish Academy
95 views • 2 ปีที่แล้ว
Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace
PADLET
11:19
Starfish Academy

PADLET

Starfish Academy
119 views • 2 ปีที่แล้ว
PADLET
MENTIMETER
10:21
Starfish Academy

MENTIMETER

Starfish Academy
86 views • 2 ปีที่แล้ว
MENTIMETER
KAHOOT
10:06
Starfish Academy

KAHOOT

Starfish Academy
73 views • 2 ปีที่แล้ว
KAHOOT
GOOGLE CLASSROOM
09:54
Starfish Academy

GOOGLE CLASSROOM

Starfish Academy
64 views • 2 ปีที่แล้ว
GOOGLE CLASSROOM
BOOK CREATOR
09:47
Starfish Academy

BOOK CREATOR

Starfish Academy
1009 views • 2 ปีที่แล้ว
BOOK CREATOR
ADOBE SPARK VIDEO
10:24
Starfish Academy

ADOBE SPARK VIDEO

Starfish Academy
1513 views • 2 ปีที่แล้ว
ADOBE SPARK VIDEO
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
12:55
Starfish Academy

สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน

Starfish Academy
493 views • 3 ปีที่แล้ว
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
04:18
Starfish Academy

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

Starfish Academy
790 views • 3 ปีที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
11:35
Starfish Academy

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

Starfish Academy
550 views • 3 ปีที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ
04:01
Starfish Academy

สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ

Starfish Academy
549 views • 3 ปีที่แล้ว
สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา
04:49
Starfish Academy

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา

Starfish Academy
655 views • 3 ปีที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
03:20
Starfish Academy

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

Starfish Academy
753 views • 3 ปีที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด