61 results

สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
12:55

สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
8 views 6 วันที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
04:18

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

Starfish Academy
Starfish Academy
24 views 1 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
11:35

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

Starfish Academy
Starfish Academy
116 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ
04:01

สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ

Starfish Academy
Starfish Academy
105 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา
04:49

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา

Starfish Academy
Starfish Academy
139 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
03:20

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

Starfish Academy
Starfish Academy
111 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
03:54

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

Starfish Academy
Starfish Academy
109 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าแดด
04:00

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าแดด

Starfish Academy
Starfish Academy
39 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าตัน
03:35

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดป่าตัน

Starfish Academy
Starfish Academy
48 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
03:41

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

Starfish Academy
Starfish Academy
29 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนศรีเนห์รู
04:02

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนศรีเนห์รู

Starfish Academy
Starfish Academy
26 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
03:26

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

Starfish Academy
Starfish Academy
33 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน
03:17

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน

Starfish Academy
Starfish Academy
16 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
03:40

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง

Starfish Academy
Starfish Academy
56 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
04:53

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

Starfish Academy
Starfish Academy
93 views 3 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนพร้าวบูรพา
36:48

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนพร้าวบูรพา

Starfish Academy
Starfish Academy
63 views 3 เดือนที่แล้ว