63 results for "STEAM Design Process"

School Transformation Celebration
03:01

School Transformation Celebration

Starfish Academy
Starfish Academy
25 views 14 วันที่แล้ว
น้ำพริกคั่วทราย โรงเรียนบ้านเวียงแหง
03:55

น้ำพริกคั่วทราย โรงเรียนบ้านเวียงแหง

Starfish Academy
Starfish Academy
362 views 1 เดือนที่แล้ว
สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน
12:55

สรุปภาพรวมในการพัฒนาครูและโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
261 views 2 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
04:18

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)

Starfish Academy
Starfish Academy
119 views 4 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
11:35

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

Starfish Academy
Starfish Academy
183 views 6 เดือนที่แล้ว
สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ
04:01

สพป เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ

Starfish Academy
Starfish Academy
168 views 6 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา
04:49

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนแม่คือวิทยา

Starfish Academy
Starfish Academy
241 views 6 เดือนที่แล้ว
สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
07:00

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านบางปิ้ง

Starfish Academy
Starfish Academy
410 views 6 เดือนที่แล้ว
สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านโคก
06:16

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนบ้านโคก

Starfish Academy
Starfish Academy
305 views 6 เดือนที่แล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านสามหลัง
03:51

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนบ้านสามหลัง

Starfish Academy
Starfish Academy
103 views 6 เดือนที่แล้ว
สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
03:34

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง

Starfish Academy
Starfish Academy
73 views 6 เดือนที่แล้ว
สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
03:40

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล

Starfish Academy
Starfish Academy
195 views 6 เดือนที่แล้ว
สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
07:07

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)

Starfish Academy
Starfish Academy
297 views 6 เดือนที่แล้ว
สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
03:44

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม

Starfish Academy
Starfish Academy
231 views 6 เดือนที่แล้ว
สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
04:59

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดปัจจันตาราม

Starfish Academy
Starfish Academy
124 views 6 เดือนที่แล้ว
สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
06:59

สพป.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)

Starfish Academy
Starfish Academy
174 views 6 เดือนที่แล้ว