19 results for "ทักษะการเรียนรู้"

TOP BITKUB
03:37

TOP BITKUB

Starfish Academy
Starfish Academy
145 views 1 เดือนที่แล้ว
TOP BITKUB
สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"
04:36

สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"

Starfish Academy
Starfish Academy
64 views 2 เดือนที่แล้ว
สอนให้สนุก "สไตล์ครูคณิต"
โรงเรียนบ้านหนองยาว
07:22

โรงเรียนบ้านหนองยาว

Starfish Academy
Starfish Academy
318 views 3 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนบ้านหนองยาว
กิจกรรม : การกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างครบผัสสะ
04:28

กิจกรรม : การกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างครบผัสสะ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
10 views 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรม : การกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างครบผัสสะ
รู้จักสมอง : การทำงานและโครงสร้างสมอง กระบวนการสร้างเด็กสมองดี
05:20

รู้จักสมอง : การทำงานและโครงสร้างสมอง กระบวนการสร้างเด็กสมองดี

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
10 views 3 เดือนที่แล้ว
รู้จักสมอง : การทำงานและโครงสร้างสมอง กระบวนการสร้างเด็กสมองดี
"ELSA" (English Learning Speech Assistant)
02:22

"ELSA" (English Learning Speech Assistant)

ELSA (English Learning Speech Assistant)
ELSA (English Learning Speech Assistant)
24 views 3 เดือนที่แล้ว
"ELSA" (English Learning Speech Assistant)
นวัตกรรมบ้านปลาดาว "การสอนวิชาภาษาอังกฤษ"
02:34

นวัตกรรมบ้านปลาดาว "การสอนวิชาภาษาอังกฤษ"

Starfish Country Home School Foundation
03:43

Starfish Country Home School Foundation

Starfish Academy
Starfish Academy
84 views 3 เดือนที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation
น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"
03:08

น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"

Starfish Academy
Starfish Academy
34 views 4 เดือนที่แล้ว
น้องอาม "นักบาสเกตบอลระดับประเทศ"
"น้องเบล" นักร้องโอเปร่า ระดับโลก
04:39

"น้องเบล" นักร้องโอเปร่า ระดับโลก

Starfish Academy
Starfish Academy
417 views 4 เดือนที่แล้ว
"น้องเบล" นักร้องโอเปร่า ระดับโลก
ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"
04:16

ผู้เรียนเป็นหลัก "ห้องเรียนฐานสมรรถนะ (CBE)"

Collaboration Teamwork & Leadership
04:04

Collaboration Teamwork & Leadership

Starfish Academy
Starfish Academy
1274 views 9 เดือนที่แล้ว
Collaboration Teamwork & Leadership
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
04:01

Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ

Starfish Academy
Starfish Academy
713 views 9 เดือนที่แล้ว
Social & Cultural Awareness แตกต่างอย่างเข้าใจ
iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages
31:22

iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages

Teaching with Appiness
Teaching with Appiness
232 views 1 ปีที่แล้ว
iPad Apps - สร้างหนังสือดิจิทัลด้วย Pages
(ENG) ขั้นตอนที่ 4 : การจัดการเรียนรู้ - รร.วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่
07:09

(ENG) ขั้นตอนที่ 4 : การจัดการเรียนรู้ - รร.วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
285 views 1 ปีที่แล้ว
(ENG) ขั้นตอนที่ 4 : การจัดการเรียนรู้ - รร.วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่
(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่
08:25

(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
380 views 1 ปีที่แล้ว
(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่