6 results

(ENG) ขั้นตอนที่ 4 : การจัดการเรียนรู้ - รร.วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่
07:09

(ENG) ขั้นตอนที่ 4 : การจัดการเรียนรู้ - รร.วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
40 views 2 เดือนที่แล้ว
(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่
08:25

(ENG Subtitle) กรณีศึกษา - รร.บ้านขุนแปะ จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
38 views 2 เดือนที่แล้ว
"ไม้เรียว"
04:31

"ไม้เรียว"

Starfish Academy
Starfish Academy
487 views 3 เดือนที่แล้ว
บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล
05:19

บูรณาการข่าวสารกับการเรียนรู้ 3 ถ้ำหลวงโมเดล

Starfish Academy
Starfish Academy
396 views 7 เดือนที่แล้ว
โครงงานข้าวไทย วิถีไท  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
06:10

โครงงานข้าวไทย วิถีไท ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
849 views 3 ปีที่แล้ว
โครงงาน "ข้าวไทย วิถีไท" ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๙
08:35

โครงงาน "ข้าวไทย วิถีไท" ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๙

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
955 views 3 ปีที่แล้ว