Tag

ความสุข

รายการคอร์ส (4)
ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
การรู้จักตนเอง

ความสุขของคุณเป็นแบบไหน ?

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง

ในแต่ละวันของเรามีบางวันที่สัมผัสได้ว่าเรามีความสุขมาก และบางวันก็สัมผัสได้ว่าเป็นวันธรรมดาทั่วไปที่ไม่ทุกข์และไม่สุข และบางวันของเรากลับไม่มีเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุข คอร์สนี้จะพาทุกคนไปพบกับการค้นหาความสุขง่ายๆ ในแต่ละวันผ่านทฤษฎี 3 ระดับความสุขของ ดร.มาร์ติน เพื่อให้วันในแต่ละวันของเราผ่านไปด้วยความสุขที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ เพียงแค่กำหนดสภาวะจิตใจของเราให้เบิกบาน

ความสุข การดำรงชีวิต