Hashtag ภาษา

7 results

เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่น่ารู้ และเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งขอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน
Starfish Academy

คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
4258 ผู้เรียน
Home School
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ

การเรียนรู้เกี่ยงกับ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Phonics และการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ
โรงเรียนบ้านปลาดาว

Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ

โรงเรียนบ้านปลาดาว
13869 ผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกสอบ TCAS

การสอบ TCAS ที่ควรรู้ในแต่ละปีเริ่มเตรียมตัวสอบกันด้วยประเด็นอะไร และสอบอะไร ลองมาดูกันว่ามีประเด็นไหนเกี่ยวกับการสอบ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกสอบ TCAS
Starfish Academy

เจาะลึกสอบ TCAS

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เกร็ง ไม่มั่นใจ เวลาที่ต้องพูดภาษาอังกฤษคอร์สนี้จะมาชวนทุกคนปลดล๊อคความกลัวปรับ Mindset พร้อมสร้างคว ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง
นายตะวัน แสงทอง

Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 50 เหรียญ

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

คู่มือการสอนภาษาไทย 3R ฉบับอัปเดต

นวัตกรรม 3R (Reading ,Writing ,Arithemetic ) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นนวัตกรรมการสอนสาระการเรียนรู้ภาษ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนภาษาไทย  3R ฉบับอัปเดต
Starfish Academy

คู่มือการสอนภาษาไทย 3R ฉบับอัปเดต

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

อยากใช้ภาษาสวย สื่อสารเป็นธรรมชาติ เข้าใจวลีเด็ดสำนวนดังเพื่ออัพสกิลให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของเราและสามารถสร้างความ ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย
นายตะวัน แสงทอง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 50 เหรียญ

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1

คอร์สเรียนนี้เป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยชุดที่ 1 ซึ่งเป็นตัวอย่างการสอนพยัญชนะไทยและการสอนสระ อา อี อู โดยออกแบบการสอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1
Starfish Academy

เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1

Starfish Academy