Tag

ปฐมวัย

รายการคอร์ส (39)
ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
การรู้จักตนเอง

ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

Starfish Academy 2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การรู้จักตนเอง

โรคสมาธิสั้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่ามีอาการของโรคหรือไม่ หากสงสัยว่าเด็กมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อให้เด็กได้รับการรักษาที่ถูกวิธีพร้อมปรับพฤติกรรมของเด็กและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

การพัฒนาสมอง ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้