Hashtag well-being

5 results

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)
Starfish Academy

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Social Detox หยุดพักเพื่อล้างพิษโลกโซเชียล

Social Media Detox จะพาคุณออกจากความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้น มอบสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีกลับคืน รวมทั้งได้ช่วงเวลาอันมีค่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Social Detox หยุดพักเพื่อล้างพิษโลกโซเชียล
Starfish Academy

Social Detox หยุดพักเพื่อล้างพิษโลกโซเชียล

Starfish Academy
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ถึงเวลา Self- Retreat แล้วหรือยัง?

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีกำลังใจ กำลังกาย และสภาพจิตใจโดยรวมดีขึ้น และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะคิดบวกได้เสมอ มีความเครี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ถึงเวลา Self- Retreat แล้วหรือยัง?
Starfish Academy

ถึงเวลา Self- Retreat แล้วหรือยัง?

Starfish Academy
Well being สุขกาย สบายใจ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เติมเชื้อไฟ สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง

แรงจูงใจนั้นเป็นคุณสมบัติที่เราทุกคนมีติดตัวมาอยู่แล้ว แต่หากแรงจูงใจนั้นลดน้อยลงหรือหมดลงไปแล้วเราจะมาเติมและสร้างแรงจูงใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เติมเชื้อไฟ สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง
Starfish Academy

เติมเชื้อไฟ สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

การช่วยเหลือผู้เรียนสำคัญต่อการลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เทคนิคการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy