Hashtag General public

116 results

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกสอบ TCAS

การสอบ TCAS ที่ควรรู้ในแต่ละปีเริ่มเตรียมตัวสอบกันด้วยประเด็นอะไร และสอบอะไร ลองมาดูกันว่ามีประเด็นไหนเกี่ยวกับการสอบ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกสอบ TCAS
Starfish Academy

เจาะลึกสอบ TCAS

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning

วัดและประเมินผลอย่างไร ให้ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบ Active learning เลือกเครื่องมือวัดผลอย่างไรให้หลากหลาย ตรงตามเ ...

นางสาววรัญญา ธัญญาผล
นางสาววรัญญา ธัญญาผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning
นางสาววรัญญา ธัญญาผล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในห้องเรียน Active learning

นางสาววรัญญา ธัญญาผล

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

อยากเป็น Youtuber ต้องทำอย่างไร

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นทำอาชีพ Youtuber เทคนิคทำช่อง Youtube ให้น่าสนใจ รายได้จากการเป็น Youtu ...

Starfish Academy
Starfish Academy
อยากเป็น Youtuber ต้องทำอย่างไร
Starfish Academy

อยากเป็น Youtuber ต้องทำอย่างไร

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

เริ่มเรียนโค้ดดิ้งได้ตั้งแต่ตอนไหน จะเริ่มต้นสอนโค้ดดิ้งให้เด็กต้องทำยังไง ในคอร์สเรียน “สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำ ...

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ
สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding
นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

สร้างความพร้อมในการเขียนโปรแกรม สำหรับเด็กประถมด้วย Unplugged coding

นางสาวปรัชนียา มาวัชระ

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร

วัยรุ่น คือ วัยที่ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งพัฒนาการของร่างกาย ความคิด สุขภาวะจิตที่แตกต่างไปจากเด็ก ในขณะที่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร
Starfish Academy

ปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำอย่างไร

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ให้เหตุผลด้วย Unplugged Coding

Coding คืออะไร ทำไมเด็กยุคใหม่ถึงต้องเรียน ? หรือจะเริ่มต้นสอน Coding ยังไงให้เด็กๆสนุก และได้พัฒนาทักษะไปพร้อมๆกัน ค ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ให้เหตุผลด้วย Unplugged Coding
Starfish Academy

เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และ ให้เหตุผลด้วย Unplugged Coding

Starfish Academy

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนั้นมีความสำคัญมาก ในคอร์สนี้จึงได้แนะนำเทคนิคการโฮมรูมให้น่าสนใจ การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัด ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

คุณครูสาย Edtech ที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และมีครบทุกเครื่องมือ ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องใช้แอป ...

ดร.วาเลน ดุลยากร
ดร.วาเลน ดุลยากร
สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point
ดร.วาเลน ดุลยากร

สร้างกิจกรรมโต้ตอบแบบ Real-time ด้วย Class Point

ดร.วาเลน ดุลยากร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา

ในคอร์สนี้เป็นการดูแลสุขภาพใจของเด็ก เพราะการมีสุขภาพใจที่ดีนั้นส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ทำให้อารมณ์ดี สามารถจัดการภาวะอาร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา
Starfish Academy

การดูแลสุขภาพใจเด็กประถมศึกษา

Starfish Academy
แชร์ไอเดียกิจกรรมเสริมทักษะเด็กช่วงปิดเทอม
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

หารายได้เสริมฉบับวัยเรียนในช่วงปิดเทอม

น้องๆ สามารถหารายได้ช่วงปิดเทอม ด้วยอาชีพเสริมต่อไปนี้! 4 อาชีพเสริมหารายได้ดี รวยๆ ปังๆ ฉบับวัยเรียน!

Starfish Academy
Starfish Academy
หารายได้เสริมฉบับวัยเรียนในช่วงปิดเทอม
Starfish Academy

หารายได้เสริมฉบับวัยเรียนในช่วงปิดเทอม

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เกร็ง ไม่มั่นใจ เวลาที่ต้องพูดภาษาอังกฤษคอร์สนี้จะมาชวนทุกคนปลดล๊อคความกลัวปรับ Mindset พร้อมสร้างคว ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง
นายตะวัน แสงทอง

Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

อยากเป็นนักศึกษาครู ต้องเตรียมตัวอย่างไร

รู้จักวิธีการเลือกแผนการเรียน ม.ปลาย วิชาที่ต้องสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูการจัดเตรียมแฟ้มสะสมผลงานสำหรับเรียนสา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
อยากเป็นนักศึกษาครู ต้องเตรียมตัวอย่างไร
Starfish Academy

อยากเป็นนักศึกษาครู ต้องเตรียมตัวอย่างไร

Starfish Academy
นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

คู่มือการสอนภาษาไทย 3R ฉบับอัปเดต

นวัตกรรม 3R (Reading ,Writing ,Arithemetic ) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นนวัตกรรมการสอนสาระการเรียนรู้ภาษ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนภาษาไทย  3R ฉบับอัปเดต
Starfish Academy

คู่มือการสอนภาษาไทย 3R ฉบับอัปเดต

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:00 ชั่วโมง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

อยากใช้ภาษาสวย สื่อสารเป็นธรรมชาติ เข้าใจวลีเด็ดสำนวนดังเพื่ออัพสกิลให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของเราและสามารถสร้างความ ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย
นายตะวัน แสงทอง

สำนวนภาษาอังกฤษคูล ๆ ฉบับนำไปพูดได้เลย

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 100 เหรียญ

นวัตกรรม 3R
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1

คอร์สเรียนนี้เป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยชุดที่ 1 ซึ่งเป็นตัวอย่างการสอนพยัญชนะไทยและการสอนสระ อา อี อู โดยออกแบบการสอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1
Starfish Academy

เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เป็นครูยุคใหม่ทักษะอะไรบ้างที่ต้องมี

มาเตรียมความพร้อมกับการเป็นครูในยุคใหม่ ทั้งผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นสายอาชีพครู หรือผู้ที่เป็นครูอยู่แล้วมาร่วมอัปเดตทักษะที่ครูยุคใหม่จะ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เป็นครูยุคใหม่ทักษะอะไรบ้างที่ต้องมี
Starfish Academy

เป็นครูยุคใหม่ทักษะอะไรบ้างที่ต้องมี

Starfish Academy