Hashtag General public

116 results

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

ความแปรปรวน ของสภาพอากาศโลกและภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่มีความรุนแรงขึ้น จึงมีความจำเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ
Starfish Academy

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:30 ชั่วโมง

สร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจเพื่อเปิดโอกาสดี ๆ ในชีวิต

คอร์สเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ทักษะการเลือกใช้คำและประโยค เพื่อสื่อสารในโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒ ...

ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี
ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี
สร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจเพื่อเปิดโอกาสดี ๆ ในชีวิต
ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี

สร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจเพื่อเปิดโอกาสดี ๆ ในชีวิต

ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี

ต้องใช้ 100 เหรียญ

แชร์ไอเดียกิจกรรมเสริมทักษะเด็กช่วงปิดเทอม
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การซ่อมแซมของใช้ในชีวิตประจำวัน

อุปกรณ์ของใช้ในบ้านเมื่อใช้ไประยะหนึ่งอาจชำรุดเสียหายได้ ถ้าเรารู้จักวิธีซ่อมแซมจะทำให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกซึ่งเป็นการประหยั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การซ่อมแซมของใช้ในชีวิตประจำวัน
Starfish Academy

การซ่อมแซมของใช้ในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

10 คณะยอดฮิตของเด็กยุคปัจจุบัน

คอร์สเรียนนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คณะยอดฮิตของเด็กยุคปัจจุบัน การเตรียมตัวในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย แต่ละคณะ มีค่าใช้จ่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
10 คณะยอดฮิตของเด็กยุคปัจจุบัน
Starfish Academy

10 คณะยอดฮิตของเด็กยุคปัจจุบัน

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

Learning English เทคนิคฝึกฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่ใครก็ทำได้

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยทำให้การเรียนรู้เรื่อง การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น เพราะห ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
Learning English เทคนิคฝึกฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่ใครก็ทำได้
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

Learning English เทคนิคฝึกฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่ใครก็ทำได้

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning การฟื้นฟูภาวะถดถอยด้วยการช่วยเหลือผู้เรียน

การเรียนรู้ที่ถดถอยจะหายไป หากได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากผู้มีความชำนาญ และการสร้างความร่วมมือผ่านการเรียนรู้ของคณะ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การฟื้นฟูภาวะถดถอยด้วยการช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning การฟื้นฟูภาวะถดถอยด้วยการช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model

กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model เป็นแนวทางสำคัญของครูที่จะช่วยลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model
Starfish Academy

Micro Learning กระบวนการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้วย PHET Model

Starfish Academy
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนอย่างไรให้สนุกในยุคภาวะการเรียนรู้ถดถอย

การเรียนรู้มีอยู่อย่างไม่จำกัดและหลากหลาย หากอยากจะเรียนรู้ไปพร้อมกับได้รับความสนุกนั้นต้องไม่หยุดเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนอย่างไรให้สนุกในยุคภาวะการเรียนรู้ถดถอย
Starfish Academy

Micro Learning เรียนอย่างไรให้สนุกในยุคภาวะการเรียนรู้ถดถอย

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครื่องมือช่วยวัยรุ่นช่วงเตรียมตัวสอบ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคเลคเชอร์ในชั้นเรียนแบบขั้นเทพ เพื่อไว้ใช้ในมหาลัย

สำหรับการเรียนการสอนนั้น การจดเลคเชอร์ก็เรียกได้ว่าสำคัญมากๆ เพราะว่าเป็นการสรุปสิ่งต่างๆ ที่เราเรียนไว้ทบทวน ไม่ให้เราลื ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคเลคเชอร์ในชั้นเรียนแบบขั้นเทพ เพื่อไว้ใช้ในมหาลัย
Starfish Academy

เทคนิคเลคเชอร์ในชั้นเรียนแบบขั้นเทพ เพื่อไว้ใช้ในมหาลัย

Starfish Academy
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

ในคอร์สนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะที่จำเป็นในอนาคต ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Ma ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace
Starfish Academy

การพัฒนาทักษะในอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

รอบรู้เรื่องการเงินฉบับรวบรัด

อยากเก็บเงินได้ มีเงินใช้ครบเดือน และมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณ แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มทำอย่างไร Starfish Labz มีคำตอบให้คุณกับคอร์ส ...

นุกูล ลักขณานุกุล
นุกูล ลักขณานุกุล
รอบรู้เรื่องการเงินฉบับรวบรัด
นุกูล ลักขณานุกุล

รอบรู้เรื่องการเงินฉบับรวบรัด

นุกูล ลักขณานุกุล

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

กลยุทธ์แก้หนี้

“ หนี้ ” คำนี้ใครๆก็ไม่อยากได้ แต่ถ้าเป็นแล้ว อยากลดดอกเบี้ยได้เร็ว ปลดหนี้ได้ไว Starfish Labz มีคำตอบให้คุณกับคอร์สนี้เลย ...

นุกูล ลักขณานุกุล
นุกูล ลักขณานุกุล
กลยุทธ์แก้หนี้
นุกูล ลักขณานุกุล

กลยุทธ์แก้หนี้

นุกูล ลักขณานุกุล

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การสร้างความสุขในโรงเรียน

โรงเรียนแห่งความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่อาคารสถานที่ของโรงเรียนที่ใหญ่โต แต่การให้ความรักและเมตตาต่อทุกคนโดยทั่วถึงกัน ถือเป็นกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสร้างความสุขในโรงเรียน
Starfish Academy

การสร้างความสุขในโรงเรียน

Starfish Academy