Hashtag Student

57 results

สื่อการสอนฟรี รวมสื่อการสอน และเทคโนโลยีในห้องเรียนสมัยใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ฟังก์ชันเบื้องต้น Microsoft Excel

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่มีการนำมาใช้งานเพื่อช่วยในการคำนวณอย่างหลากหลายเราจึงต้องมีความรู้ในเรื่องการคำนวณอย่า ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ฟังก์ชันเบื้องต้น Microsoft Excel
Starfish Future Labz

ฟังก์ชันเบื้องต้น Microsoft Excel

Starfish Future Labz
2464 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่น่ารู้ และเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งขอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน
Starfish Academy

คำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
4037 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นการออกเสียงภาษาจีน

แนวทางการฝึกออกเสียงในภาษาจีนให้ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ภาษาจีนที่ถูกต้อง

Starfish Academy
Starfish Academy
เริ่มต้นการออกเสียงภาษาจีน
Starfish Academy

เริ่มต้นการออกเสียงภาษาจีน

Starfish Academy
2036 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับเด็ก เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน
Starfish Academy

ภาษาจีนเบื้องต้นในชั้นเรียน

Starfish Academy
2896 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การสร้างภาพยนตร์สั้น

แนวทางและเครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์สั้นอย่างง่ายเพื่อการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
การสร้างภาพยนตร์สั้น
Starfish Future Labz

การสร้างภาพยนตร์สั้น

Starfish Future Labz
4314 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การเขียนอักษรจีน

หลักการฝึกเขียนอักษรจีนเบื้องต้นที่ควรรู้เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ภาษาจีน

Starfish Academy
Starfish Academy
การเขียนอักษรจีน
Starfish Academy

การเขียนอักษรจีน

Starfish Academy
1259 ผู้เรียน
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
2:00 ชั่วโมง

การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น

ในปัจจุบันภาษา Python นั้นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม เนื่องจากเป็นภาษาที่อ่านง่าย มีความใกล้เคียงกั ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น
Starfish Academy

การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับผู้เริ่มต้น

Starfish Academy
2338 ผู้เรียน
Home School
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ

การเรียนรู้เกี่ยงกับ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Phonics และการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ
โรงเรียนบ้านปลาดาว

Easy English อังกฤษฉบับบ้านๆ

โรงเรียนบ้านปลาดาว
13285 ผู้เรียน
Home School
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

การเรียนรู้เรื่องวิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาแอ ...

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio
โรงเรียนบ้านปลาดาว

วิธีสร้างสติ๊กเกอร์ Line จากรูปถ่าย ด้วย Line Creator Studio

โรงเรียนบ้านปลาดาว
2267 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1

ทำความรู้จักการสอบHsk และรายละเอียดการสอบHsk1 อธิบายคำสั่งในการสอบ เทคนิคการทำข้อสอบในส่วนของคำศัพท์ การฟัง และกา ...

กฤษณ์ คล้ายวงษ์
กฤษณ์ คล้ายวงษ์
ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1
กฤษณ์ คล้ายวงษ์

ภาษาจีนเบื้องต้นพิชิต Hsk1

กฤษณ์ คล้ายวงษ์
1990 ผู้เรียน
Teen tool
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

ตัวช่วยทำPortfolioให้โดนใจโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

ตัวช่วยน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่กำลังหาไอเดีย และเครื่องมือที่ใช้ได้ง่ายๆ ในการทำแฟ้มสะสมผลงานที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร ซึ่งสามารถทำ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ตัวช่วยทำPortfolioให้โดนใจโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
Starfish Future Labz

ตัวช่วยทำPortfolioให้โดนใจโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

Starfish Future Labz
1219 ผู้เรียน
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

เมื่อยุคเปลี่ยนไปการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเปลี่ยนตาม จากการพูดคุยกลายเป็นการพิมพ์คุยกัน การสร้างสติกเกอร์ไลน์จึงเป็นอาชีพ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line
Starfish Future Labz

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

Starfish Future Labz
1188 ผู้เรียน
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวแรกสู่การเป็นครีเอเตอร์

เส้นทางสู่การเป็นนักสร้างเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอซึ่งเผยแพร่ผ่าน YouTube Channel เริ่มเรียนรู้ด้วยการลงมือทำสำหรับการสร้างช่อง ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ก้าวแรกสู่การเป็นครีเอเตอร์
Starfish Future Labz

ก้าวแรกสู่การเป็นครีเอเตอร์

Starfish Future Labz
1143 ผู้เรียน
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ถ่ายภาพอาหารอย่างไรให้น่ากิน

พ่อค้าแม่ขายหรือว่าน้อง ๆ ที่อยากได้ภาพเมนูอาหารแบบสวย ๆ หลังได้เรียนคอร์สนี้เกิดไอเดียแน่นอน ในเรื่องของการถ่ายภาพลง ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ถ่ายภาพอาหารอย่างไรให้น่ากิน
Starfish Future Labz

ถ่ายภาพอาหารอย่างไรให้น่ากิน

Starfish Future Labz
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

การ Set Studio สามารถทำได้ในราคาที่ไม่แพง และนำไปใช้ได้จริง จำเป็นต้องศึกษารายละเอียด และปรับใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม เ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท
Starfish Future Labz

Set สตูดิโอง่าย ๆ ด้วยงบ 1,000 บาท

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ สร้างอาชีพเสริมจากสิ่งจากที่ชอบ วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์ให้น่าสนใจ รวมไปถึงช่องทาง ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ
Starfish Future Labz

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

Starfish Future Labz