Hashtag เทคนิคการเรียน

1 result

เครื่องมือช่วยวัยรุ่นช่วงเตรียมตัวสอบ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคเลคเชอร์ในชั้นเรียนแบบขั้นเทพ เพื่อไว้ใช้ในมหาลัย

สำหรับการเรียนการสอนนั้น การจดเลคเชอร์ก็เรียกได้ว่าสำคัญมากๆ เพราะว่าเป็นการสรุปสิ่งต่างๆ ที่เราเรียนไว้ทบทวน ไม่ให้เราลื ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคเลคเชอร์ในชั้นเรียนแบบขั้นเทพ เพื่อไว้ใช้ในมหาลัย
Starfish Academy

เทคนิคเลคเชอร์ในชั้นเรียนแบบขั้นเทพ เพื่อไว้ใช้ในมหาลัย

Starfish Academy