Hashtag Featured Homepage

4 results

การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนั้นมีความสำคัญมาก ในคอร์สนี้จึงได้แนะนำเทคนิคการโฮมรูมให้น่าสนใจ การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัด ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
Starfish Academy

เทคนิคการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

Starfish Academy
แชร์ไอเดียกิจกรรมเสริมทักษะเด็กช่วงปิดเทอม
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

หารายได้เสริมฉบับวัยเรียนในช่วงปิดเทอม

น้องๆ สามารถหารายได้ช่วงปิดเทอม ด้วยอาชีพเสริมต่อไปนี้! 4 อาชีพเสริมหารายได้ดี รวยๆ ปังๆ ฉบับวัยเรียน!

Starfish Academy
Starfish Academy
หารายได้เสริมฉบับวัยเรียนในช่วงปิดเทอม
Starfish Academy

หารายได้เสริมฉบับวัยเรียนในช่วงปิดเทอม

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เกร็ง ไม่มั่นใจ เวลาที่ต้องพูดภาษาอังกฤษคอร์สนี้จะมาชวนทุกคนปลดล๊อคความกลัวปรับ Mindset พร้อมสร้างคว ...

นายตะวัน แสงทอง
นายตะวัน แสงทอง
Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง
นายตะวัน แสงทอง

Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง

นายตะวัน แสงทอง

ต้องใช้ 50 เหรียญ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

อยากสร้างสื่อการสอนสุดว้าว! อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆในห้องเรียนมาลองใช้ Google Earth เครื่องมือการสอนแบบบู ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
Google for Education Partner

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Google for Education Partner

ต้องใช้ 80 เหรียญ