Hashtag บทเรียนสำหรับเยาวชน

4 results

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
1:00 ชั่วโมง

เยาวชนไทย กู้ภัย COVID-19

หลักสูตร "เยาวชน กู้ภัย COVID-19" เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเส ...

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
เยาวชนไทย กู้ภัย COVID-19
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เยาวชนไทย กู้ภัย COVID-19

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
28126 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1243 ผู้เรียน
เครื่องมือช่วยวัยรุ่นช่วงเตรียมตัวสอบ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคเลคเชอร์ในชั้นเรียนแบบขั้นเทพ เพื่อไว้ใช้ในมหาลัย

สำหรับการเรียนการสอนนั้น การจดเลคเชอร์ก็เรียกได้ว่าสำคัญมากๆ เพราะว่าเป็นการสรุปสิ่งต่างๆ ที่เราเรียนไว้ทบทวน ไม่ให้เราลื ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคเลคเชอร์ในชั้นเรียนแบบขั้นเทพ เพื่อไว้ใช้ในมหาลัย
Starfish Academy

เทคนิคเลคเชอร์ในชั้นเรียนแบบขั้นเทพ เพื่อไว้ใช้ในมหาลัย

Starfish Academy
การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลแล้วไม่ตกงานจริงไหม

การวางแผนการเรียนในสมัยนี้ต้องดูว่าเรียนจบออกมาแล้วจะมีงานทำหรือไม่นั้นคือประเด็นสำคัญคอร์สนี้จะมาแนะนำสาขาวิทยาศาสตร์เทค ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลแล้วไม่ตกงานจริงไหม
Starfish Academy

เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลแล้วไม่ตกงานจริงไหม

Starfish Academy