Hashtag การแสดงออก

1 result

ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การบริหารจัดการตนเอง

การตำหนิผู้อื่น การวิพากษ์ วิจารณ์ หาข้อตำหนิผู้อื่นเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไป “คงไม่มีใครที่ ไม่เคยถูกตำหนิ และไม่มีใคร ไม่ตำหนิผู้อื่น” ...

การแสดงออก General public พฤติกรรม
ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง
นางอริสา มงคลวาทิน
นางอริสา มงคลวาทิน

ตำหนิอย่างไรไม่ให้เสียความเชื่อมั่นในตนเอง

Starfish Academy
Starfish Academy
3002 ผู้เรียน