Hashtag พัฒนาสมอง

3 results

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่ามีอาการของโรคหรือไม่ หากส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น
Starfish Academy

ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้น

Starfish Academy
2567 ผู้เรียน
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงานของสมอง ของคนในทุกช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ตลอดจนถึงวัย ...

Starfish Academy
Starfish Academy
BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร
Starfish Academy

BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

Starfish Academy
3211 ผู้เรียน
เครื่องมือช่วยวัยรุ่นช่วงเตรียมตัวสอบ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เติบโตได้ไม่รู้จบ ด้วย Growth Mindset

ฝึกฝนและพัฒนา เป็นกุญแจสำคัญมากกว่าพรสวรรค์ใดๆ เมื่อรู้สึกว่าน้ำในแก้วเริ่มเต็ม ควรเปลี่ยนแก้วใบใหม่ เพื่อรับน้ำที่มากขึ้นและจงเป็ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เติบโตได้ไม่รู้จบ ด้วย Growth Mindset
Starfish Academy

เติบโตได้ไม่รู้จบ ด้วย Growth Mindset

Starfish Academy