Hashtag การเล่าเรื่อง

1 result

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ทำไมนิทานจึงสำคัญสำหรับเด็ก

นิทานอาจเล่าโดยมีภาพประกอบ ใช้วาจาหรือเล่าโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆประกอบก็ได้ การเล่านิทานสามารถใช้เป็นเครื่องมื ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทำไมนิทานจึงสำคัญสำหรับเด็ก
Starfish Academy

ทำไมนิทานจึงสำคัญสำหรับเด็ก

Starfish Academy
1354 ผู้เรียน