Hashtag การแก้ปัญหา

2 results for "การแก้ปัญหา"

ถอดรหัสการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา EdTech Asia Summit 2023,Bali indonesia

ถอดรหัสการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา EdTech Asia Summit 2023,Bali indonesia

Starfish Academy
Starfish Academy
135 views • 05.11.23

EdTech Asia Summit 2023 จัดขึ้นที่ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 ในปีนี้ Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ได้รับเชิญเข้าร่วม เสวนา Panel Discussion ในหัวข้อ'Collective Impact: Add ...

ถอดรหัสการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา EdTech Asia Summit 2023,Bali indonesia
สพฐ. จัดระบบตัวชี้วัดลดภาระครูง่ายต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

สพฐ. จัดระบบตัวชี้วัดลดภาระครูง่ายต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
608 views • 06.07.23

วันที่ 4 กรกฏาคม 2566 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการนำตัวชี้วัดองค์รวม และตัวชี้วัดองค์ประกอบย่อยสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่ และระดับสถานศึก ...

สพฐ. จัดระบบตัวชี้วัดลดภาระครูง่ายต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน