Hashtag ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้

39 results for "ผู้สร้างและเผยแพร่ความรู้"

สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ขึ้นรับโล่รางวัลและร่วมจัดงานนิทรรศการเชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้

สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ขึ้นรับโล่รางวัลและร่วมจัดงานนิทรรศการเชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
93 views • 24.09.23

มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ รับมอบโล่รางวัล จากการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และนำทีมร่วมจัดนิทรรศการ นวัตกรรมการศึกษา ในงานโครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ (Chiang Mai The H ...

สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ขึ้นรับโล่รางวัลและร่วมจัดงานนิทรรศการเชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้
“โรงเรียนบ้านปลาดาว” โรงเรียนระดับดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

“โรงเรียนบ้านปลาดาว” โรงเรียนระดับดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)

Starfish Academy
Starfish Academy
70 views • 22.09.23

“โรงเรียนบ้านปลาดาว” ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 15 โรงเรียน ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการมีบทบาทสนับสนุ ...

“โรงเรียนบ้านปลาดาว” โรงเรียนระดับดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)
สกศ.จับมือ Starfish Labz หนุนแพลตฟอร์มออนไลน์เสริมโอกาสทางการศึกษา เข้าใจเด็ก เข้าใจครู เข้าถึงทุก Gen

สกศ.จับมือ Starfish Labz หนุนแพลตฟอร์มออนไลน์เสริมโอกาสทางการศึกษา เข้าใจเด็ก เข้าใจครู เข้าถึงทุก Gen

Starfish Academy
Starfish Academy
93 views • 21.09.23

วันนี้ (๒๑ กันยายน ๒๕๖๖) สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี นายธาดา เศวตศิลา เ ...

สกศ.จับมือ Starfish Labz หนุนแพลตฟอร์มออนไลน์เสริมโอกาสทางการศึกษา เข้าใจเด็ก เข้าใจครู เข้าถึงทุก Gen
พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ มิติใหม่ของการศึกษาไทย Thailandleadership

พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ มิติใหม่ของการศึกษาไทย Thailandleadership

Starfish Academy
Starfish Academy
170 views • 22.09.23

Starfish Education นำโดยคุณโยโก๊ะ เตรูย่า รองประธานรองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น ร่วมงานเปิดตัวเว็บไซต์ Thailand Leadership (โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ของผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ) เมื่อวัน พุธที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้ ...

พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ มิติใหม่ของการศึกษาไทย Thailandleadership
STARFISH EDUCATION นำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitching) ในรอบสุดท้าย กิจกรรม DIPROM HEROES 2023

STARFISH EDUCATION นำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitching) ในรอบสุดท้าย กิจกรรม DIPROM HEROES 2023

Starfish Academy
Starfish Academy
52 views • 16.09.23

จากการคัดเลือกผู้เข้าสมัครมากกว่า 100 กิจการ บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 กิจการ ที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Final) การนำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitching) ในโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำพัน ...

STARFISH EDUCATION นำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitching) ในรอบสุดท้าย กิจกรรม DIPROM HEROES 2023
เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

Starfish Academy
Starfish Academy
186 views • 29.08.23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19,21 สิงหาคม 2566 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-26,28 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวั ...

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning
จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
443 views • 14.08.23

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, พลเอกศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานน ...

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา Maker Education ระดับนานาชาติ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา Maker Education ระดับนานาชาติ

Starfish Academy
Starfish Academy
185 views • 08.08.23

เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมบริหารจาก Starfish Education ได้ไปศึกษาดูงาน Maker Education ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยทีมได้เยี่ยมชมโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้นำ กิจกรรม Makerspace ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลาก ...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษา Maker Education ระดับนานาชาติ
ขยายเครือข่ายเวทีระดับนานาชาติเชื่อมโยงการศึกษาด้วย Edtech

ขยายเครือข่ายเวทีระดับนานาชาติเชื่อมโยงการศึกษาด้วย Edtech

Starfish Academy
Starfish Academy
342 views • 10.08.23

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา Starfish Education ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม Singapore Education Network Lounge Event หัวข้อ “EdTech & Non-Profit Organizations - Where to Find Common Ground!” จัดขึ้น ณ Th ...

ขยายเครือข่ายเวทีระดับนานาชาติเชื่อมโยงการศึกษาด้วย Edtech
3 องค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาการศึกษาไทย

3 องค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy
112 views • 07.08.23

Octava Foundation นำโดย Ms.Raman Sidhu CEO Octava Foundation, Ms.Alisha Fakhrudin Program Associate - Education Programs, Octava Foundation (https://octavafoundation.org) ร่วมกับ Starfish Education นำ ...

3 องค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาการศึกษาไทย
การศึกษาไทยก้าวไกล คนไทยก้าวหน้า สมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ

การศึกษาไทยก้าวไกล คนไทยก้าวหน้า สมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ

Starfish Academy
Starfish Academy
360 views • 23.07.23

Starfish Education นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นร่วมงาน สมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (1st National Education Assembly) ภายใต้แนวคิด “การศึกษาไทยก้าวไกล คนไทยก้าวหน้า” โดยมีท่าน ดร.สุเทพ แก่ ...

การศึกษาไทยก้าวไกล คนไทยก้าวหน้า สมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ
องค์กรนานาชาติเยี่ยมชมห้องเรียน Makerspace โรงเรียนต้นแบบ Starfish ในเขตกรุงเทพมหานคร

องค์กรนานาชาติเยี่ยมชมห้องเรียน Makerspace โรงเรียนต้นแบบ Starfish ในเขตกรุงเทพมหานคร

Starfish Academy
Starfish Academy
386 views • 21.07.23

Octava Foundation นำโดย Ms.Raman Sidhu CEO Octava Foundation, Ms.Alisha Fakhrudin Program Associate - Education Programs, Octava Foundation (https://octavafoundation.org) ร่วมกับ Starfish Education นำ ...

องค์กรนานาชาติเยี่ยมชมห้องเรียน Makerspace โรงเรียนต้นแบบ Starfish ในเขตกรุงเทพมหานคร
3 องค์กรเครือข่ายนานาชาติร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย

3 องค์กรเครือข่ายนานาชาติร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย

Starfish Academy
Starfish Academy
349 views • 24.07.23

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา จากความร่วมมือทั้ง 3 องค์กร ในการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ ประกอบด้วย Octava Foundation นำโดย Ms.Raman Sidhu CEO Octava Foundation, Ms.Alisha Fakhrudin Program Associa ...

3 องค์กรเครือข่ายนานาชาติร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดเครื่องมือสร้างทักษะอนาคตด้วย Makerspace

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดเครื่องมือสร้างทักษะอนาคตด้วย Makerspace

Starfish Academy
Starfish Academy
424 views • 11.07.23

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 Starfish Education นำโดย นายธนิต มินวงษ์ ผู้อำนวยการ Educational Outreach ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยมี นางอรศรี ผลถาวร ...

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ติดเครื่องมือสร้างทักษะอนาคตด้วย Makerspace
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
669 views • 26.06.23

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 STARFISH EDUCATION นำโดยอาจารย์มุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโร ...

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ขับเคลื่อนนวัตกรรม การเติบโต และผลกระทบของเทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) ในอนาคต

ขับเคลื่อนนวัตกรรม การเติบโต และผลกระทบของเทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) ในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
237 views • 03.07.23

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.66 นี้ ทาง ดร.แพร นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education ได้เข้าร่วมเป็น Speaker ในงาน The EdTechX Summit 2023 ที่ Tobacco Dock, Londonในประเด็นหัวข้อ Unveiling the Global EdTech Landsca ...

ขับเคลื่อนนวัตกรรม การเติบโต และผลกระทบของเทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) ในอนาคต
Starfish Education นำทีมจัดกิจกรรม Workshop “STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต” ณ TK Park Central World

Starfish Education นำทีมจัดกิจกรรม Workshop “STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต” ณ TK Park Central World

Starfish Academy
Starfish Academy
751 views • 12.06.23

เมื่อวันที่ 4 และ 9 มิถุนายน 2566 ณ TK Park Central World ทีมงาน Starfish Education ได้จัดกิจกรรม Workshop ให้กับกลุ่มผู้ปกครอง และครู ในหัวข้อ “STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต” ร่วมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับคุณครูและนักการศึกษารวมถึง ...

Starfish Education นำทีมจัดกิจกรรม Workshop “STEAM Play เสริมทักษะสู่โลกอนาคต” ณ TK Park Central World
Starfish Education นำทีมจัด Workshop ให้กับเทศบาลเมืองนางรอง ในโครงการ “โรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพทั้งระบบ” (Whole School Approach)

Starfish Education นำทีมจัด Workshop ให้กับเทศบาลเมืองนางรอง ในโครงการ “โรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพทั้งระบบ” (Whole School Approach)

Starfish Academy
Starfish Academy
819 views • 09.06.23

ตามที่ เทศบาลเมืองนางรองได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น โดยเป็นความร่วมมือตามโครงการ Starfish Future Labz ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพผ่านนวัตกรรมการศึกษ ...

Starfish Education นำทีมจัด Workshop ให้กับเทศบาลเมืองนางรอง ในโครงการ “โรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพทั้งระบบ” (Whole School Approach)
มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

Starfish Academy
Starfish Academy
400 views • 26.05.23

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ, ที่พักเรียนบ้านคลองเสลา, โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย และมหาวิทยา ...

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

Starfish Academy
Starfish Academy
22175 views • 22.05.23

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ปรับตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จาก 2,056 ตัวชี้วัด ลดเหลือ 771 ตัวชี้วัด และให้ความสำคัญกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เ ...

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551