Hashtag สุขภาพ

1 result for "สุขภาพ"

‘ตรีนุช’ เข้ม !! ย้ำสถานศึกษาทุกแห่ง ต้องปลอดกัญชา (ห้ามสูบ-เสพ-ใช้)

‘ตรีนุช’ เข้ม !! ย้ำสถานศึกษาทุกแห่ง ต้องปลอดกัญชา (ห้ามสูบ-เสพ-ใช้)

Starfish Labz
Starfish Labz
447 views • 16.06.22

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มีความเป็นห่วงเรื่องดังกล่าวอย่างมาก ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า สถานศึกษาในสังกัด​ศธ.ทุกแห่ง ต้องเป็นสถานศึกษาที่ปลอดกัญชา โดยการห้ามสูบ เสพ และใช้กัญชา จะใช้กฎระเบียบเดียวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ...

‘ตรีนุช’ เข้ม !! ย้ำสถานศึกษาทุกแห่ง ต้องปลอดกัญชา (ห้ามสูบ-เสพ-ใช้)