Hashtag คุณธรรมจริยธรรม

2 results for "คุณธรรมจริยธรรม"

“ตรีนุช” ย้ำทุก อย่าเพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงเด็ก โรงเรียนต้องปลอดภัย เดินหน้า MOE Safety Center

“ตรีนุช” ย้ำทุก อย่าเพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงเด็ก โรงเรียนต้องปลอดภัย เดินหน้า MOE Safety Center

Starfish Labz
Starfish Labz

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ปลื้ม SAFE สถานศึกษาปลอดภัย สัญจร 8 จังหวัด ได้รับเสียงตอบรับล้นหลาม ย้ำทุกสถานศึกษาอย่าเพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงเด็ก ให้โรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ (Trust) ให้ผู้ปกครองส่งลูกหลานมา ...

85 views 25.04.22
“ตรีนุช” ย้ำทุก อย่าเพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงเด็ก โรงเรียนต้องปลอดภัย เดินหน้า MOE Safety Center
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร เข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร เข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Starfish Labz
Starfish Labz

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมีรายชื่อ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนส ...

68 views 25.04.22
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร เข้ารับโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน